Kasem taalnaam

Taalnaam: Kasem
GRN Taalnummer: 319
ISO Taalnaam: Kasem [xsm]

Voorbeeld van Kasem

Luister hier

Audio opnamen beschikbaar in Kasem

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

Christian Family Week 1

(Download Christian Family Week 1 MP3 in Kasem) Boodschappen van locale gelovigen voor evangelisatie, geloofsgroei en ter bemoediging. Mogelijk gekleurd door eigen denominatie, maar in overeenstemming met algemeen erkend christelijk onderwijs. (A74826).

Christian Family Week 3

(Download Christian Family Week 3 MP3 in Kasem) Boodschappen van locale gelovigen voor evangelisatie, geloofsgroei en ter bemoediging. Mogelijk gekleurd door eigen denominatie, maar in overeenstemming met algemeen erkend christelijk onderwijs. (A74811).

Christian Family Week 4

(Download Christian Family Week 4 MP3 in Kasem) Boodschappen van locale gelovigen voor evangelisatie, geloofsgroei en ter bemoediging. Mogelijk gekleurd door eigen denominatie, maar in overeenstemming met algemeen erkend christelijk onderwijs. (A74813).

Christmas Story & Liederen

(Download Christmas Story & Liederen MP3 in Kasem) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (C74827).

Ephesians

(Download Ephesians MP3 in Kasem) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (C74816).

Goed Nieuws

(Download Goed Nieuws MP3 in Kasem) Audio-visuele Bijbellessen met 40 afbeeldingen. Deze geven een overzicht van de Schepping tot en met Christus, met onderwijs over het christelijke leven. Deze zijn bestemd voor evangelisatie en gemeentestichting. (A74814).

Het Levende Woord

(Download Het Levende Woord MP3 in Kasem) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (A02130).

James; Hebrews 8-10

(Download James; Hebrews 8-10 MP3 in Kasem) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (C74823).

LL3 Overwinning door God

(Download LL3 Overwinning door God MP3 in Kasem) Boek 3 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jozua, Deborah, Gideon en Simson. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (C74818).

LLL1 Begin met God

(Download LLL1 Begin met God MP3 in Kasem) Boek 1 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Adam, Noach, Job, en Abraham. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (C74822).

LLL2 Machtige mannen van God

(Download LLL2 Machtige mannen van God MP3 in Kasem) Boek 2 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jacob, Jozef, en Mozes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (C74817).

LLL4 Dienaren van God

(Download LLL4 Dienaren van God MP3 in Kasem) Boek 4 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Ruth, Samuël, David, en Elia. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (C74810).

LLL5 Op de proef gesteld door God

(Download LLL5 Op de proef gesteld door God MP3 in Kasem) Boek 5 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Elisa, Daniël, Jona, Nehemia en Esther. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (C74812).

LLL6 JEZUS - Leraar en Geneesheer

(Download LLL6 JEZUS - Leraar en Geneesheer MP3 in Kasem) Boek 6 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Matthew en Mark. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (C74819).

LLL7 JEZUS - Heer en Redder

(Download LLL7 JEZUS - Heer en Redder MP3 in Kasem) Boek 7 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Lucas en Johannes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (C74820).

LLL8 Handelingen van de Heilige Geest

(Download LLL8 Handelingen van de Heilige Geest MP3 in Kasem) Boek 8 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over de vroege gemeente en Paulus. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (C74821).

Sacrifice & Marriage Dialogues

(Download Sacrifice & Marriage Dialogues MP3 in Kasem) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (C74809).

Suffering Drama & Liederen

(Download Suffering Drama & Liederen MP3 in Kasem) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (C74815).

Audio/Video van andere bronnen

Jesus Film Project films - Kasem, Burkina Faso - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Kasem, Ghana - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Kasem - (Faith Comes By Hearing)

Andere namen voor Kasem

Gurunsi: Kasina
Kasena
Kasim
Kasina
Kassem
Kassena
Kassene

Waar Kasem wordt gesproken

Burkina Faso
Ghana

Dialecten verwant aan Kasem

Er zijn 6 verwante talen of dialecten met dezelfde ISO taalcode als Kasem.

Kasem: East Kasem
Kasem: Fere
Kasem: Kasem
Kasem: Lela
Kasem: Nunuma
Kasem: West Kasem

Informatie over Kasem

Overige informatie: Literate in French, Moore, Close to Nuni, Lyele; Muslim, Christian.

Alfabetisering: 15

Werk samen met GRN aan deze taal

Ben jij gepassioneerd over Jezus en de verkondiging van het evangelie aan hen die dit nog nooit gehoord hebben in hun moedertaal? Spreekt u deze taal als uw moedertaal of kent u iemand die dit doet? Misschien wilt u ons helpen met het vinden of verstrekken van informatie over deze taal, of kunt u ons helpen met de vertaling of het maken van nieuwe opnamen? Of wilt u opnamen sponsoren in deze of een andere taal? Zo ja, a.u.b. Neem contact op met de GRN Talen Hotline

GRN is een non-profit organisatie, en betaalt dus niet voor vertaalwerk of aan taalhelpers. Alle assistentie wordt vrijwillig gegeven.

GRN biedt gelovigen de mogelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de evangelisatie onder onbereikte bevolkingsgroepen m.b.v. Bijbelverhalen, christelijke boodschappen, liederen en muziek. Het is mogelijk om zendingsorganisaties of kerkelijke gemeenten te ondersteunen door sponsoring of het verspreiden van materialen. We hebben ook interessante mogelijkheden om betrokken te worden bij het zendingswerk op afstand, waar u zich ook bevindt in de wereld. Als u regelmatig een christelijke gemeente bezoekt, en gelooft in de Bijbel, dan kunt u een rol spelen in de zending en er getuige van zijn dat onbereikte bevolkingsgroepen het Goede Nieuws van Jezus Christus horen. Neem contact op met uw lokale GRN kantoor.