Banne taalnaam

Taalnaam: Banne
GRN Taalnummer: 3140
ROD dialectcode: 03140
ISO Taalnaam: Hamer-Banna [amf]

Voorbeeld van Banne

Luister hier

Audio opnamen beschikbaar in Banne

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

Het Levende Woord

(Download Het Levende Woord MP3 in Banne) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (A20711).

Jesus Is The Road To Heaven

(Download Jesus Is The Road To Heaven MP3 in Banne) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (A64902).

The Living Christ 1-32

(Download The Living Christ 1-32 MP3 in Banne) Een chronologisch Bijbelprogramma van de Schepping tot en met de wederkomst van Jezus met 120 afbeeldingen. Focus op het karakter en het onderwijs van Jezus. (C80821).

The Living Christ 33-60

(Download The Living Christ 33-60 MP3 in Banne) Een chronologisch Bijbelprogramma van de Schepping tot en met de wederkomst van Jezus met 120 afbeeldingen. Focus op het karakter en het onderwijs van Jezus. (C80822).

The Living Christ 61-96

(Download The Living Christ 61-96 MP3 in Banne) Een chronologisch Bijbelprogramma van de Schepping tot en met de wederkomst van Jezus met 120 afbeeldingen. Focus op het karakter en het onderwijs van Jezus. (C80877).

The Living Christ 97-120

(Download The Living Christ 97-120 MP3 in Banne) Een chronologisch Bijbelprogramma van de Schepping tot en met de wederkomst van Jezus met 120 afbeeldingen. Focus op het karakter en het onderwijs van Jezus. (C80878).

LL3 Overwinning door God

(Download LL3 Overwinning door God MP3 in Banne) Boek 3 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jozua, Deborah, Gideon en Simson. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (C81720).

LLL1 Begin met God

(Download LLL1 Begin met God MP3 in Banne) Boek 1 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Adam, Noach, Job, en Abraham. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (C81600).

LLL2 Machtige mannen van God

(Download LLL2 Machtige mannen van God MP3 in Banne) Boek 2 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jacob, Jozef, en Mozes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (C81719).

LLL4 Dienaren van God

(Download LLL4 Dienaren van God MP3 in Banne) Boek 4 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Ruth, Samuël, David, en Elia. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (C81721).

LLL5 Op de proef gesteld door God

(Download LLL5 Op de proef gesteld door God MP3 in Banne) Boek 5 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Elisa, Daniël, Jona, Nehemia en Esther. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (C81722).

LLL6 JEZUS - Leraar en Geneesheer

(Download LLL6 JEZUS - Leraar en Geneesheer MP3 in Banne) Boek 6 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Matthew en Mark. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (C81723).

LLL7 JEZUS - Heer en Redder

(Download LLL7 JEZUS - Heer en Redder MP3 in Banne) Boek 7 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Lucas en Johannes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (C81601).

LLL8 Handelingen van de Heilige Geest

(Download LLL8 Handelingen van de Heilige Geest MP3 in Banne) Boek 8 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over de vroege gemeente en Paulus. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (C81724).

Audio/Video van andere bronnen

Jesus Film Project films - Hamer-Banna - (The Jesus Film Project)
Oral Bible - Hamer-Banna - (Oral Bibles (Kairos))
The New Testament - Banna - 2014 Edition - (Faith Comes By Hearing)

Andere namen voor Banne

Amar
Amarcocche
Amer
Ammar
Bana
Banna
Banne'
Barne
Beshada
Bunna
Cocche
Hamar
Hamar-Koke
Hamer
Hamer-Banna
Hammer
Hammercoche
Kara Kerre

Waar Banne wordt gesproken

Ethiopia
Sudan

Dialecten verwant aan Banne

Er is 1 een verwante taal of dialect met dezelfde ISO taalcode als Banne.

Mariko

Informatie over Banne

Overige informatie: Traditional Religion, Christian; Semi-nomadic Herders.

Bevolkingsaantal: 38,000

Alfabetisering: 1

Werk samen met GRN aan deze taal

Ben jij gepassioneerd over Jezus en de verkondiging van het evangelie aan hen die dit nog nooit gehoord hebben in hun moedertaal? Spreekt u deze taal als uw moedertaal of kent u iemand die dit doet? Misschien wilt u ons helpen met het vinden of verstrekken van informatie over deze taal, of kunt u ons helpen met de vertaling of het maken van nieuwe opnamen? Of wilt u opnamen sponsoren in deze of een andere taal? Zo ja, a.u.b. Neem contact op met de GRN Talen Hotline

GRN is een non-profit organisatie, en betaalt dus niet voor vertaalwerk of aan taalhelpers. Alle assistentie wordt vrijwillig gegeven.

GRN biedt gelovigen de mogelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de evangelisatie onder onbereikte bevolkingsgroepen m.b.v. Bijbelverhalen, christelijke boodschappen, liederen en muziek. Het is mogelijk om zendingsorganisaties of kerkelijke gemeenten te ondersteunen door sponsoring of het verspreiden van materialen. We hebben ook interessante mogelijkheden om betrokken te worden bij het zendingswerk op afstand, waar u zich ook bevindt in de wereld. Als u regelmatig een christelijke gemeente bezoekt, en gelooft in de Bijbel, dan kunt u een rol spelen in de zending en er getuige van zijn dat onbereikte bevolkingsgroepen het Goede Nieuws van Jezus Christus horen. Neem contact op met uw lokale GRN kantoor.