Male taalnaam

Taalnaam: Male
GRN Taalnummer: 3136
ISO Taalnaam: Male (Ethiopia) [mdy]

Audio opnamen beschikbaar in Male

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

LLL1 Begin met God 1-12

(Download LLL1 Begin met God 1-12 MP3 in Male) Boek 1 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Adam, Noach, Job, en Abraham. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A81602).

LLL1 Begin met God 13-24

(Download LLL1 Begin met God 13-24 MP3 in Male) Boek 1 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Adam, Noach, Job, en Abraham. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A81603).

LLL2 Machtige mannen van God 1-12

(Download LLL2 Machtige mannen van God 1-12 MP3 in Male) Boek 2 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jacob, Jozef, en Mozes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A81604).

LLL2 Machtige mannen van God 13-24

(Download LLL2 Machtige mannen van God 13-24 MP3 in Male) Boek 2 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jacob, Jozef, en Mozes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A81605).

LL3 Overwinning door God

(Download LL3 Overwinning door God MP3 in Male) Boek 3 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jozua, Deborah, Gideon en Simson. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (C81794).

LLL4 Dienaren van God

(Download LLL4 Dienaren van God MP3 in Male) Boek 4 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Ruth, Samuël, David, en Elia. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (C81795).

LLL5 Op de proef gesteld door God

(Download LLL5 Op de proef gesteld door God MP3 in Male) Boek 5 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Elisa, Daniël, Jona, Nehemia en Esther. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A81606).

LLL6 JEZUS - Leraar en Geneesheer

(Download LLL6 JEZUS - Leraar en Geneesheer MP3 in Male) Boek 6 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Matthew en Mark. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A81607).

LLL7 JEZUS - Heer en Redder

(Download LLL7 JEZUS - Heer en Redder MP3 in Male) Boek 7 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Lucas en Johannes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (C81796).

LLL8 Handelingen van de Heilige Geest

(Download LLL8 Handelingen van de Heilige Geest MP3 in Male) Boek 8 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over de vroege gemeente en Paulus. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A81608).

Het Levende Woord

Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (C02051).

Audio/Video van andere bronnen

Jesus Film Project films - Male - (The Jesus Film Project)
Oral Bible - Male - (Oral Bibles (Kairos))
The New Testament - Maale - 2007 Bible Society of Ethiopia - (Faith Comes By Hearing)

Andere namen voor Male

Maale
Mali

Waar Male wordt gesproken

Ethiopia

Dialecten verwant aan Male

Er zijn 0 verwante talen of dialecten met dezelfde ISO taalcode als Male.

Informatie over Male

Overige informatie: All churches in Kale Hiwot.

Bevolkingsaantal: 53,800

Alfabetisering: 7

Werk samen met GRN aan deze taal

Ben jij gepassioneerd over Jezus en de verkondiging van het evangelie aan hen die dit nog nooit gehoord hebben in hun moedertaal? Spreekt u deze taal als uw moedertaal of kent u iemand die dit doet? Misschien wilt u ons helpen met het vinden of verstrekken van informatie over deze taal, of kunt u ons helpen met de vertaling of het maken van nieuwe opnamen? Of wilt u opnamen sponsoren in deze of een andere taal? Zo ja, a.u.b. Neem contact op met de GRN Talen Hotline

GRN is een non-profit organisatie, en betaalt dus niet voor vertaalwerk of aan taalhelpers. Alle assistentie wordt vrijwillig gegeven.

GRN biedt gelovigen de mogelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de evangelisatie onder onbereikte bevolkingsgroepen m.b.v. Bijbelverhalen, christelijke boodschappen, liederen en muziek. Het is mogelijk om zendingsorganisaties of kerkelijke gemeenten te ondersteunen door sponsoring of het verspreiden van materialen. We hebben ook interessante mogelijkheden om betrokken te worden bij het zendingswerk op afstand, waar u zich ook bevindt in de wereld. Als u regelmatig een christelijke gemeente bezoekt, en gelooft in de Bijbel, dan kunt u een rol spelen in de zending en er getuige van zijn dat onbereikte bevolkingsgroepen het Goede Nieuws van Jezus Christus horen. Neem contact op met uw lokale GRN kantoor.