Daasanech taalnaam

Taalnaam: Daasanech
GRN Taalnummer: 3075
ROD dialectcode: 03075
ISO Taalnaam: Daasanach [dsh]

Voorbeeld van Daasanech

Luister hier

Audio opnamen beschikbaar in Daasanech

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

Goed Nieuws

(Download Goed Nieuws MP3 in Daasanech) Audio-visuele Bijbellessen met 40 afbeeldingen. Deze geven een overzicht van de Schepping tot en met Christus, met onderwijs over het christelijke leven. Deze zijn bestemd voor evangelisatie en gemeentestichting. (C81766).

LLL2 Machtige mannen van God

(Download LLL2 Machtige mannen van God MP3 in Daasanech) Boek 2 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jacob, Jozef, en Mozes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A63490).

LLL4 Dienaren van God

(Download LLL4 Dienaren van God MP3 in Daasanech) Boek 4 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Ruth, Samuël, David, en Elia. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A63491).

LLL6 JEZUS - Leraar en Geneesheer

(Download LLL6 JEZUS - Leraar en Geneesheer MP3 in Daasanech) Boek 6 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Matthew en Mark. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A63492).

LLL8 Handelingen van de Heilige Geest

(Download LLL8 Handelingen van de Heilige Geest MP3 in Daasanech) Boek 8 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over de vroege gemeente en Paulus. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A63493).

Music, Liederen & Bible Verses

(Download Music, Liederen & Bible Verses MP3 in Daasanech) Verzameling van christelijke muziek of liederen. (A80657).

Het Levende Woord

(Download Het Levende Woord MP3 in Daasanech) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (C00840).

Audio/Video van andere bronnen

Jesus Film Project films - Daasanach - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Daasanach - (Faith Comes By Hearing)

Andere namen voor Daasanech

Daasanach
'Daasanech
Dama
Dasenech
Dathanaic
Dathanaik
Dathanik
Gallab
Galuba
Gelab
Geleb (derogatory name)
Geleba
Gelebinya
Gelubba
Gheleba
Marille
Merile
Merille
Morille
Reshiat
Russia
Shangilla (derogatory name)

Waar Daasanech wordt gesproken

Ethiopia
Kenya
Sudan

Dialecten verwant aan Daasanech

Er is 1 een verwante taal of dialect met dezelfde ISO taalcode als Daasanech.

Daasanech : Ethiopia

Informatie over Daasanech

Overige informatie: Understand Amharic,Turkana, Swahili: Ken.; Christian., tr.i.p. Some (unspecified) terminology differences have been suggested between Daasanech in Ethiopia and Kenya, but others have stated they are unaware of any significant difference.

Werk samen met GRN aan deze taal

Ben jij gepassioneerd over Jezus en de verkondiging van het evangelie aan hen die dit nog nooit gehoord hebben in hun moedertaal? Spreekt u deze taal als uw moedertaal of kent u iemand die dit doet? Misschien wilt u ons helpen met het vinden of verstrekken van informatie over deze taal, of kunt u ons helpen met de vertaling of het maken van nieuwe opnamen? Of wilt u opnamen sponsoren in deze of een andere taal? Zo ja, a.u.b. Neem contact op met de GRN Talen Hotline

GRN is een non-profit organisatie, en betaalt dus niet voor vertaalwerk of aan taalhelpers. Alle assistentie wordt vrijwillig gegeven.

GRN biedt gelovigen de mogelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de evangelisatie onder onbereikte bevolkingsgroepen m.b.v. Bijbelverhalen, christelijke boodschappen, liederen en muziek. Het is mogelijk om zendingsorganisaties of kerkelijke gemeenten te ondersteunen door sponsoring of het verspreiden van materialen. We hebben ook interessante mogelijkheden om betrokken te worden bij het zendingswerk op afstand, waar u zich ook bevindt in de wereld. Als u regelmatig een christelijke gemeente bezoekt, en gelooft in de Bijbel, dan kunt u een rol spelen in de zending en er getuige van zijn dat onbereikte bevolkingsgroepen het Goede Nieuws van Jezus Christus horen. Neem contact op met uw lokale GRN kantoor.

Nieuws over Daasanech