Okiek taalnaam

Taalnaam: Okiek
GRN Taalnummer: 3024
ISO Taalnaam: Okiek [oki]

Voorbeeld van Okiek

Luister hier

Audio opnamen beschikbaar in Okiek

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

Bik Chebo Imanit Chepo Kamuk [LLL2 Machtige mannen van God]

(Download LLL2 Machtige mannen van God MP3 in Okiek) Boek 2 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jacob, Jozef, en Mozes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A64794).

Boisiet Ap Tamirmiret Netilil [LLL8 Handelingen van de Heilige Geest]

(Download LLL8 Handelingen van de Heilige Geest MP3 in Okiek) Boek 8 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over de vroege gemeente en Paulus. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A64800).

Het Levende Woord

(Download Het Levende Woord MP3 in Okiek) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (A08541).

Kanamet Koboto Komuktaindet [LLL1 Begin met God]

(Download LLL1 Begin met God MP3 in Okiek) Boek 1 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Adam, Noach, Job, en Abraham. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A64793).

Katerterisiet Nebunu Kamuktaindet [LL3 Overwinning door God]

(Download LL3 Overwinning door God MP3 in Okiek) Boek 3 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jozua, Deborah, Gideon en Simson. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A64795).

Kiboitining Ap Kapmuktaindet [LLL4 Dienaren van God]

(Download LLL4 Dienaren van God MP3 in Okiek) Boek 4 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Ruth, Samuël, David, en Elia. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A64796).

Lokoiwek Chemiajen [Goed Nieuws]

(Download Goed Nieuws MP3 in Okiek) Audio-visuele Bijbellessen met 40 afbeeldingen. Deze geven een overzicht van de Schepping tot en met Christus, met onderwijs over het christelijke leven. Deze zijn bestemd voor evangelisatie en gemeentestichting. (A64803).

Yashwa Ko Konetindet Ako Kasobindet [LLL6 JEZUS - Leraar en Geneesheer]

(Download LLL6 JEZUS - Leraar en Geneesheer MP3 in Okiek) Boek 6 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Matthew en Mark. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A64798).

Yashwa - Kwanda Ako Sorunindet [LLL7 JEZUS - Heer en Redder]

(Download LLL7 JEZUS - Heer en Redder MP3 in Okiek) Boek 7 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Lucas en Johannes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A64799).

Yomset Ap Kamuktaindet [LLL5 Op de proef gesteld door God]

(Download LLL5 Op de proef gesteld door God MP3 in Okiek) Boek 5 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Elisa, Daniël, Jona, Nehemia en Esther. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A64797).

Andere namen voor Okiek

Akie
Akiek
Dorobo
Dorobo: Nakuru (derogatory name)
Kinare
Nakuru
Ndorobo (derogatory name)
Ndorobo Nakuru (derogatory name)
Ogiek
Okick
Okyek
Wanderobo

Waar Okiek wordt gesproken

Kenya
Tanzania

Dialecten verwant aan Okiek

Er zijn 2 verwante talen of dialecten met dezelfde ISO taalcode als Okiek.

Okiek: Sogoo
Okiek: Suiei

Informatie over Okiek

Overige informatie: Understand Nandi;Primitive forest dwelling hunter

Bevolkingsaantal: 83,600

Werk samen met GRN aan deze taal

Ben jij gepassioneerd over Jezus en de verkondiging van het evangelie aan hen die dit nog nooit gehoord hebben in hun moedertaal? Spreekt u deze taal als uw moedertaal of kent u iemand die dit doet? Misschien wilt u ons helpen met het vinden of verstrekken van informatie over deze taal, of kunt u ons helpen met de vertaling of het maken van nieuwe opnamen? Of wilt u opnamen sponsoren in deze of een andere taal? Zo ja, a.u.b. Neem contact op met de GRN Talen Hotline

GRN is een non-profit organisatie, en betaalt dus niet voor vertaalwerk of aan taalhelpers. Alle assistentie wordt vrijwillig gegeven.

GRN biedt gelovigen de mogelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de evangelisatie onder onbereikte bevolkingsgroepen m.b.v. Bijbelverhalen, christelijke boodschappen, liederen en muziek. Het is mogelijk om zendingsorganisaties of kerkelijke gemeenten te ondersteunen door sponsoring of het verspreiden van materialen. We hebben ook interessante mogelijkheden om betrokken te worden bij het zendingswerk op afstand, waar u zich ook bevindt in de wereld. Als u regelmatig een christelijke gemeente bezoekt, en gelooft in de Bijbel, dan kunt u een rol spelen in de zending en er getuige van zijn dat onbereikte bevolkingsgroepen het Goede Nieuws van Jezus Christus horen. Neem contact op met uw lokale GRN kantoor.