Rumantsch: Engiadina Bassa taalnaam

Taalnaam: Rumantsch: Engiadina Bassa
GRN Taalnummer: 2906
ROD dialectcode: 02906
ISO Taalnaam: Reto-Romaans [roh]

Audio opnamen beschikbaar in Rumantsch: Engiadina Bassa

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

Het Levende Woord

(Download Het Levende Woord MP3 in Rumantsch: Engiadina Bassa) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (A19560).

Andere namen voor Rumantsch: Engiadina Bassa

Engadina Bassa
Grisons
Ladinish
Ladinish: Lower
Lower Engadine
Rheto-Romance: Lower Engadine
Romanche
Romanche: Lower Engadine
Romansch: Lower Engadine
Vallader

Waar Rumantsch: Engiadina Bassa wordt gesproken

Nigeria
Switzerland

Dialecten verwant aan Rumantsch: Engiadina Bassa

Er zijn 6 verwante talen of dialecten met dezelfde ISO taalcode als Rumantsch: Engiadina Bassa.

Romansch: Ladin Sura
Romansch: Ladin Sut
Romansch: Surmiran-albula
Romansch: Sursilvan
Rumantsch: Engiadina Ota
Rumantsch: Oberland

Informatie over Rumantsch: Engiadina Bassa

Overige informatie: Understand R.: English Ota; some Prestant; Bible-Rumantsc.

Alfabetisering: 80

Werk samen met GRN aan deze taal

Ben jij gepassioneerd over Jezus en de verkondiging van het evangelie aan hen die dit nog nooit gehoord hebben in hun moedertaal? Spreekt u deze taal als uw moedertaal of kent u iemand die dit doet? Misschien wilt u ons helpen met het vinden of verstrekken van informatie over deze taal, of kunt u ons helpen met de vertaling of het maken van nieuwe opnamen? Of wilt u opnamen sponsoren in deze of een andere taal? Zo ja, a.u.b. Neem contact op met de GRN Talen Hotline

GRN is een non-profit organisatie, en betaalt dus niet voor vertaalwerk of aan taalhelpers. Alle assistentie wordt vrijwillig gegeven.

GRN biedt gelovigen de mogelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de evangelisatie onder onbereikte bevolkingsgroepen m.b.v. Bijbelverhalen, christelijke boodschappen, liederen en muziek. Het is mogelijk om zendingsorganisaties of kerkelijke gemeenten te ondersteunen door sponsoring of het verspreiden van materialen. We hebben ook interessante mogelijkheden om betrokken te worden bij het zendingswerk op afstand, waar u zich ook bevindt in de wereld. Als u regelmatig een christelijke gemeente bezoekt, en gelooft in de Bijbel, dan kunt u een rol spelen in de zending en er getuige van zijn dat onbereikte bevolkingsgroepen het Goede Nieuws van Jezus Christus horen. Neem contact op met uw lokale GRN kantoor.