Vanatinae taalnaam

Taalnaam: Vanatinae
GRN Taalnummer: 2324
ROD dialectcode: 02324
ISO Taalnaam: Sudest [tgo]

Voorbeeld van Vanatinae

Luister hier

Audio opnamen beschikbaar in Vanatinae

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

Het Levende Woord

(Download Het Levende Woord MP3 in Vanatinae) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (A20991).

Audio/Video van andere bronnen

The New Testament - Sudest - WBT Version - (Faith Comes By Hearing)

Andere namen voor Vanatinae

Rangulo
Reuo
Rewa
Sudest
Sud-Est
Sudest: Rewa
Tagula
Tuwage
Vanatina
Vanatinae Group
Vanga

Waar Vanatinae wordt gesproken

Papua New Guinea

Dialecten verwant aan Vanatinae

Er zijn 5 verwante talen of dialecten met dezelfde ISO taalcode als Vanatinae.

Sudest: Eastern Point
Sudest: Griffin Point
Sudest: Jelewaga
Sudest: Pamela
Vanatinae: Rambuso

Informatie over Vanatinae

Overige informatie: Understand Misima; Also Christian., New Testament 2007?

Alfabetisering: 45

Werk samen met GRN aan deze taal

Ben jij gepassioneerd over Jezus en de verkondiging van het evangelie aan hen die dit nog nooit gehoord hebben in hun moedertaal? Spreekt u deze taal als uw moedertaal of kent u iemand die dit doet? Misschien wilt u ons helpen met het vinden of verstrekken van informatie over deze taal, of kunt u ons helpen met de vertaling of het maken van nieuwe opnamen? Of wilt u opnamen sponsoren in deze of een andere taal? Zo ja, a.u.b. Neem contact op met de GRN Talen Hotline

GRN is een non-profit organisatie, en betaalt dus niet voor vertaalwerk of aan taalhelpers. Alle assistentie wordt vrijwillig gegeven.

GRN biedt gelovigen de mogelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de evangelisatie onder onbereikte bevolkingsgroepen m.b.v. Bijbelverhalen, christelijke boodschappen, liederen en muziek. Het is mogelijk om zendingsorganisaties of kerkelijke gemeenten te ondersteunen door sponsoring of het verspreiden van materialen. We hebben ook interessante mogelijkheden om betrokken te worden bij het zendingswerk op afstand, waar u zich ook bevindt in de wereld. Als u regelmatig een christelijke gemeente bezoekt, en gelooft in de Bijbel, dan kunt u een rol spelen in de zending en er getuige van zijn dat onbereikte bevolkingsgroepen het Goede Nieuws van Jezus Christus horen. Neem contact op met uw lokale GRN kantoor.