Guarani, Mbua de Paraguay taalnaam

Taalnaam: Guarani, Mbua de Paraguay
GRN Taalnummer: 22331
ISO Taalnaam: Mbyá Guaraní [gun]

Audio opnamen beschikbaar in Guarani, Mbua de Paraguay

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

1 John 3-5 & Liederen (in Guarani, Mbya)

(Download 1 John 3-5 & Liederen MP3 in Guarani, Mbua de Paraguay) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A34410).

Goed Nieuws & Het Levende Woord (in Guarani, Mbya)

(Download Goed Nieuws & Het Levende Woord MP3 in Guarani, Mbua de Paraguay) Audio-visuele Bijbellessen met 40 afbeeldingen. Deze geven een overzicht van de Schepping tot en met Christus, met onderwijs over het christelijke leven. Deze zijn bestemd voor evangelisatie en gemeentestichting. (A30300).

John 1-3 (in Guarani, Mbya)

(Download John 1-3 MP3 in Guarani, Mbua de Paraguay) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A34390).

John 6-10 (in Guarani, Mbya)

(Download John 6-10 MP3 in Guarani, Mbua de Paraguay) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A34391).

John 11-17 (in Guarani, Mbya)

(Download John 11-17 MP3 in Guarani, Mbua de Paraguay) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A34400).

John 18-21 & 1Jn 1-3 (in Guarani, Mbya)

(Download John 18-21 & 1Jn 1-3 MP3 in Guarani, Mbua de Paraguay) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A34401).

LLL6 JEZUS - Leraar en Geneesheer (in Guarani, Mbya)

(Download LLL6 JEZUS - Leraar en Geneesheer MP3 in Guarani, Mbua de Paraguay) Boek 6 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Matthew en Mark. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A64066).

LLL7 JEZUS - Heer en Redder (in Guarani, Mbya)

(Download LLL7 JEZUS - Heer en Redder MP3 in Guarani, Mbua de Paraguay) Boek 7 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Lucas en Johannes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A64067).

Mark Portions (in Guarani, Mbya)

(Download Mark Portions MP3 in Guarani, Mbua de Paraguay) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. (A34411).

Liederen 1 (in Guarani, Mbya)

(Download Liederen 1 MP3 in Guarani, Mbua de Paraguay) Verzameling van christelijke muziek of liederen. (A31040).

Liederen 2 (in Guarani, Mbya)

(Download Liederen 2 MP3 in Guarani, Mbua de Paraguay) Verzameling van christelijke muziek of liederen. (A31051).

Het Levende Woord 1 (in Guarani, Mbya)

(Download Het Levende Woord 1 MP3 in Guarani, Mbua de Paraguay) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (A04370).

Het Levende Woord 2 (in Guarani, Mbya)

(Download Het Levende Woord 2 MP3 in Guarani, Mbua de Paraguay) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (A02881).

Waar Guarani, Mbua de Paraguay wordt gesproken

Paraguay

Dialecten verwant aan Guarani, Mbua de Paraguay

Er zijn 3 verwante talen of dialecten met dezelfde ISO taalcode als Guarani, Mbua de Paraguay.

Guarani, Mbya
Guarani, Mbya: Baticola
Guarani, Mbya: Tambeope

Informatie over Guarani, Mbua de Paraguay

Bevolkingsaantal: 16,000

Werk samen met GRN aan deze taal

Ben jij gepassioneerd over Jezus en de verkondiging van het evangelie aan hen die dit nog nooit gehoord hebben in hun moedertaal? Spreekt u deze taal als uw moedertaal of kent u iemand die dit doet? Misschien wilt u ons helpen met het vinden of verstrekken van informatie over deze taal, of kunt u ons helpen met de vertaling of het maken van nieuwe opnamen? Of wilt u opnamen sponsoren in deze of een andere taal? Zo ja, a.u.b. Neem contact op met de GRN Talen Hotline

GRN is een non-profit organisatie, en betaalt dus niet voor vertaalwerk of aan taalhelpers. Alle assistentie wordt vrijwillig gegeven.

GRN biedt gelovigen de mogelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de evangelisatie onder onbereikte bevolkingsgroepen m.b.v. Bijbelverhalen, christelijke boodschappen, liederen en muziek. Het is mogelijk om zendingsorganisaties of kerkelijke gemeenten te ondersteunen door sponsoring of het verspreiden van materialen. We hebben ook interessante mogelijkheden om betrokken te worden bij het zendingswerk op afstand, waar u zich ook bevindt in de wereld. Als u regelmatig een christelijke gemeente bezoekt, en gelooft in de Bijbel, dan kunt u een rol spelen in de zending en er getuige van zijn dat onbereikte bevolkingsgroepen het Goede Nieuws van Jezus Christus horen. Neem contact op met uw lokale GRN kantoor.