Kalinga, Upper Tanudan taalnaam

Taalnaam: Kalinga, Upper Tanudan
ISO Taalcode: kml
GRN Taalnummer: 223
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

Voorbeeld van Kalinga, Upper Tanudan

Luister hier

Audio opnamen beschikbaar in Kalinga, Upper Tanudan

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

Kinga ti Mangali [Creation & Redemption] (in Kalinga, Tanudan, Mangali)

(Download Creation & Redemption MP3 in Kalinga, Upper Tanudan) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (A64184).

Goed Nieuws (in Kalinga, Tanudan: Lubo)

(Download Goed Nieuws MP3 in Kalinga, Upper Tanudan) Audio-visuele Bijbellessen met 40 afbeeldingen. Deze geven een overzicht van de Schepping tot en met Christus, met onderwijs over het christelijke leven. Deze zijn bestemd voor evangelisatie en gemeentestichting. (A64192).

Itollong, Mandongor ya Matago [LLL1 Begin met God] (in Kalinga, Tanudan: Lubo)

(Download LLL1 Begin met God MP3 in Kalinga, Upper Tanudan) Boek 1 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Adam, Noach, Job, en Abraham. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A64193).

Kingan di Mangali [LLL1 Begin met God] (in Kalinga, Tanudan, Mangali)

(Download LLL1 Begin met God MP3 in Kalinga, Upper Tanudan) Boek 1 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Adam, Noach, Job, en Abraham. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A64185).

Itollong, Andongor Ya Matago Maikagwa [LLL2 Machtige mannen van God] (in Kalinga, Tanudan: Lubo)

(Download LLL2 Machtige mannen van God MP3 in Kalinga, Upper Tanudan) Boek 2 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jacob, Jozef, en Mozes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A64194).

Itollong, Andongor Ya Matago Maikatlo [LL3 Overwinning door God] (in Kalinga, Tanudan: Lubo)

(Download LL3 Overwinning door God MP3 in Kalinga, Upper Tanudan) Boek 3 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jozua, Deborah, Gideon en Simson. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A64195).

Itollongno, Dongngom, Ikatagom [LLL7 JEZUS - Heer en Redder] (in Kalinga, Tanudan, Mangali)

(Download LLL7 JEZUS - Heer en Redder MP3 in Kalinga, Upper Tanudan) Boek 7 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Lucas en Johannes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A64186).

Ilan, Dongngom, Ya Matagu Gwayu [LLL8 Handelingen van de Heilige Geest] (in Kalinga, Tanudan, Mangali)

(Download LLL8 Handelingen van de Heilige Geest MP3 in Kalinga, Upper Tanudan) Boek 8 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over de vroege gemeente en Paulus. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A64187).

Het Levende Woord

(Download Het Levende Woord MP3 in Kalinga, Upper Tanudan) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (A08350).

Andere namen voor Kalinga, Upper Tanudan

Basao
Basao Gate
Kalinga: Basao
Tanudan Kalinga (ISO Taalnaam)
Upper Tanudan

Waar Kalinga, Upper Tanudan wordt gesproken

Philippines

Dialecten verwant aan Kalinga, Upper Tanudan

People Groups who speak Kalinga, Upper Tanudan

Kalinga, Lower Tanudan;

Informatie over Kalinga, Upper Tanudan

Overige informatie: Understand Iloc.;Some Headhunters

Bevolkingsaantal: 40,000

Werk samen met GRN aan deze taal

Ben jij gepassioneerd over Jezus en de verkondiging van het evangelie aan hen die dit nog nooit gehoord hebben in hun moedertaal? Spreekt u deze taal als uw moedertaal of kent u iemand die dit doet? Misschien wilt u ons helpen met het vinden of verstrekken van informatie over deze taal, of kunt u ons helpen met de vertaling of het maken van nieuwe opnamen? Of wilt u opnamen sponsoren in deze of een andere taal? Zo ja, a.u.b. Neem contact op met de GRN Talen Hotline

GRN is een non-profit organisatie, en betaalt dus niet voor vertaalwerk of aan taalhelpers. Alle assistentie wordt vrijwillig gegeven.

GRN biedt gelovigen de mogelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de evangelisatie onder onbereikte bevolkingsgroepen m.b.v. Bijbelverhalen, christelijke boodschappen, liederen en muziek. Het is mogelijk om zendingsorganisaties of kerkelijke gemeenten te ondersteunen door sponsoring of het verspreiden van materialen. We hebben ook interessante mogelijkheden om betrokken te worden bij het zendingswerk op afstand, waar u zich ook bevindt in de wereld. Als u regelmatig een christelijke gemeente bezoekt, en gelooft in de Bijbel, dan kunt u een rol spelen in de zending en er getuige van zijn dat onbereikte bevolkingsgroepen het Goede Nieuws van Jezus Christus horen. Neem contact op met uw lokale GRN kantoor.