Jarai: Cambodia taalnaam

Taalnaam: Jarai: Cambodia
GRN Taalnummer: 22109
ROD dialectcode: 22109
ISO Taalnaam: Jarai [jra]

Audio opnamen beschikbaar in Jarai: Cambodia

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

Pah Blung hlao hngơm Ơi dai [LLL1 Begin met God]

(Download LLL1 Begin met God MP3 in Jarai: Cambodia) Boek 1 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Adam, Noach, Job, en Abraham. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A63705).

LLL2 Machtige mannen van God

(Download LLL2 Machtige mannen van God MP3 in Jarai: Cambodia) Boek 2 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jacob, Jozef, en Mozes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A63706).

LL3 Overwinning door God

(Download LL3 Overwinning door God MP3 in Jarai: Cambodia) Boek 3 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jozua, Deborah, Gideon en Simson. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A63707).

Mȏd mă buă Ơidai [LLL4 Dienaren van God]

(Download LLL4 Dienaren van God MP3 in Jarai: Cambodia) Boek 4 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Ruth, Samuël, David, en Elia. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A63708).

LLL5 Op de proef gesteld door God

(Download LLL5 Op de proef gesteld door God MP3 in Jarai: Cambodia) Boek 5 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Elisa, Daniël, Jona, Nehemia en Esther. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A63709).

LLL6 JEZUS - Leraar en Geneesheer

(Download LLL6 JEZUS - Leraar en Geneesheer MP3 in Jarai: Cambodia) Boek 6 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Matthew en Mark. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A63710).

Yang Yȇsu Yŏh jơng khua wŏt jơng Pơhơdip [LLL7 JEZUS - Heer en Redder]

(Download LLL7 JEZUS - Heer en Redder MP3 in Jarai: Cambodia) Boek 7 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Lucas en Johannes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A63711).

LLL8 Handelingen van de Heilige Geest

(Download LLL8 Handelingen van de Heilige Geest MP3 in Jarai: Cambodia) Boek 8 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over de vroege gemeente en Paulus. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A63712).

Testimonies / The Day I Met the Lord

(Download Testimonies / The Day I Met the Lord MP3 in Jarai: Cambodia) Getuigenissen van gelovigen voor evangelisatie of ter bemoediging. (A63713).

Audio/Video van andere bronnen

Jesus Film Project films - Jorai - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Jorai - (The Jesus Film Project)

Andere namen voor Jarai: Cambodia

Chor
Cho-Rai
Chrai
Djarai
Gia-Rai
Gio-Rai
Jorai
Mthur
ចារាយ

Waar Jarai: Cambodia wordt gesproken

Cambodia

Dialecten verwant aan Jarai: Cambodia

Er zijn 11 verwante talen of dialecten met dezelfde ISO taalcode als Jarai: Cambodia.

Jarai
Jarai: Arap
Jarai: Chuty
Jarai: Golar
Jarai: Habau
Jarai: Hodrung
Jarai: Jhue
Jarai: Pleikly
Jarai: Puan
Jarai: Sesan
Jarai: To-buan

Informatie over Jarai: Cambodia

Bevolkingsaantal: 25,000

Werk samen met GRN aan deze taal

Ben jij gepassioneerd over Jezus en de verkondiging van het evangelie aan hen die dit nog nooit gehoord hebben in hun moedertaal? Spreekt u deze taal als uw moedertaal of kent u iemand die dit doet? Misschien wilt u ons helpen met het vinden of verstrekken van informatie over deze taal, of kunt u ons helpen met de vertaling of het maken van nieuwe opnamen? Of wilt u opnamen sponsoren in deze of een andere taal? Zo ja, a.u.b. Neem contact op met de GRN Talen Hotline

GRN is een non-profit organisatie, en betaalt dus niet voor vertaalwerk of aan taalhelpers. Alle assistentie wordt vrijwillig gegeven.

GRN biedt gelovigen de mogelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de evangelisatie onder onbereikte bevolkingsgroepen m.b.v. Bijbelverhalen, christelijke boodschappen, liederen en muziek. Het is mogelijk om zendingsorganisaties of kerkelijke gemeenten te ondersteunen door sponsoring of het verspreiden van materialen. We hebben ook interessante mogelijkheden om betrokken te worden bij het zendingswerk op afstand, waar u zich ook bevindt in de wereld. Als u regelmatig een christelijke gemeente bezoekt, en gelooft in de Bijbel, dan kunt u een rol spelen in de zending en er getuige van zijn dat onbereikte bevolkingsgroepen het Goede Nieuws van Jezus Christus horen. Neem contact op met uw lokale GRN kantoor.