Sartang taalnaam

Taalnaam: Sartang
GRN Taalnummer: 20048
ISO Taalnaam: Sartang [onp]

Voorbeeld van Sartang

Luister hier

Audio opnamen beschikbaar in Sartang

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

Goed Nieuws

(Download Goed Nieuws MP3 in Sartang) Audio-visuele Bijbellessen met 40 afbeeldingen. Deze geven een overzicht van de Schepping tot en met Christus, met onderwijs over het christelijke leven. Deze zijn bestemd voor evangelisatie en gemeentestichting. (A62126).

Salvation For Mankind

(Download Salvation For Mankind MP3 in Sartang) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (A38349).

Getuigenis of a Believer

(Download Getuigenis of a Believer MP3 in Sartang) Getuigenissen van gelovigen voor evangelisatie of ter bemoediging. Contains a Testimony, Stories and Songs. (A62111).

Andere namen voor Sartang

Bootpa
But Monpa
But Pa
Matchopa
Matchopa Nagnoo (But)
Monpa: But
सरतंग

Waar Sartang wordt gesproken

India

Dialecten verwant aan Sartang

Er zijn 0 verwante talen of dialecten met dezelfde ISO taalcode als Sartang.

Informatie over Sartang

Overige informatie: Sherdukpen is the closest language. Lexical similarity 49% to 60% with Sherdukpen.

Bevolkingsaantal: 1,000

Werk samen met GRN aan deze taal

Ben jij gepassioneerd over Jezus en de verkondiging van het evangelie aan hen die dit nog nooit gehoord hebben in hun moedertaal? Spreekt u deze taal als uw moedertaal of kent u iemand die dit doet? Misschien wilt u ons helpen met het vinden of verstrekken van informatie over deze taal, of kunt u ons helpen met de vertaling of het maken van nieuwe opnamen? Of wilt u opnamen sponsoren in deze of een andere taal? Zo ja, a.u.b. Neem contact op met de GRN Talen Hotline

GRN is een non-profit organisatie, en betaalt dus niet voor vertaalwerk of aan taalhelpers. Alle assistentie wordt vrijwillig gegeven.

GRN biedt gelovigen de mogelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de evangelisatie onder onbereikte bevolkingsgroepen m.b.v. Bijbelverhalen, christelijke boodschappen, liederen en muziek. Het is mogelijk om zendingsorganisaties of kerkelijke gemeenten te ondersteunen door sponsoring of het verspreiden van materialen. We hebben ook interessante mogelijkheden om betrokken te worden bij het zendingswerk op afstand, waar u zich ook bevindt in de wereld. Als u regelmatig een christelijke gemeente bezoekt, en gelooft in de Bijbel, dan kunt u een rol spelen in de zending en er getuige van zijn dat onbereikte bevolkingsgroepen het Goede Nieuws van Jezus Christus horen. Neem contact op met uw lokale GRN kantoor.