Algerian Sign Language taalnaam

Taalnaam: Algerian Sign Language
GRN Taalnummer: 18939
ISO Taalnaam: Algerian Sign Language [asp]

Audio opnamen beschikbaar in Algerian Sign Language

We hebben momenteel geen opnamen beschikbaar in deze taal.

Waar Algerian Sign Language wordt gesproken

Algeria

Dialecten verwant aan Algerian Sign Language

Er zijn 0 verwante talen of dialecten met dezelfde ISO taalcode als Algerian Sign Language.

Informatie over Algerian Sign Language

Overige informatie: Sign Language.