Kalanga taalnaam

Taalnaam: Kalanga
GRN Taalnummer: 1838
ISO Taalnaam: Kalanga [kck]

Voorbeeld van Kalanga

Luister hier

Audio opnamen beschikbaar in Kalanga

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

Goed Nieuws

(Download Goed Nieuws MP3 in Kalanga) Audio-visuele Bijbellessen met 40 afbeeldingen. Deze geven een overzicht van de Schepping tot en met Christus, met onderwijs over het christelijke leven. Deze zijn bestemd voor evangelisatie en gemeentestichting. (A75041).

Het Levende Woord

(Download Het Levende Woord MP3 in Kalanga) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (A00200).

Opnamen van andere talen die delen bevatten van Kalanga

A15920 Het Levende Woord w/ KALANGA Download Het Levende Woord w/ KALANGA MP3 in Kalanga (in Ganade)

Audio/Video van andere bronnen

Jesus Film Project films - Kalanga - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Kalanga - (Faith Comes By Hearing)

Andere namen voor Kalanga

Bakaa
Bakalanga
Chikalanga
Ikalanga
Kalaka
Kalana
Kanana
Makalaka
Sekalaka
Sekalana
Sekalaña
Shikalanga
Shona: Western
Sikalanga
Tjikalanga
Wakalanga
Western Shona
Каланга

Waar Kalanga wordt gesproken

Botswana
Zimbabwe

Dialecten verwant aan Kalanga

Er zijn 6 verwante talen of dialecten met dezelfde ISO taalcode als Kalanga.

Kalanga: Ikalanga
Kalanga: Lilima
Kalanga: Najwa
Kalanga: Nyai
Kalanga: Peri
Kalanga: Talahundra

Informatie over Kalanga

Overige informatie: Understand Lilima,Tswana; Some Ndebele, Shona.

Werk samen met GRN aan deze taal

Ben jij gepassioneerd over Jezus en de verkondiging van het evangelie aan hen die dit nog nooit gehoord hebben in hun moedertaal? Spreekt u deze taal als uw moedertaal of kent u iemand die dit doet? Misschien wilt u ons helpen met het vinden of verstrekken van informatie over deze taal, of kunt u ons helpen met de vertaling of het maken van nieuwe opnamen? Of wilt u opnamen sponsoren in deze of een andere taal? Zo ja, a.u.b. Neem contact op met de GRN Talen Hotline

GRN is een non-profit organisatie, en betaalt dus niet voor vertaalwerk of aan taalhelpers. Alle assistentie wordt vrijwillig gegeven.

GRN biedt gelovigen de mogelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de evangelisatie onder onbereikte bevolkingsgroepen m.b.v. Bijbelverhalen, christelijke boodschappen, liederen en muziek. Het is mogelijk om zendingsorganisaties of kerkelijke gemeenten te ondersteunen door sponsoring of het verspreiden van materialen. We hebben ook interessante mogelijkheden om betrokken te worden bij het zendingswerk op afstand, waar u zich ook bevindt in de wereld. Als u regelmatig een christelijke gemeente bezoekt, en gelooft in de Bijbel, dan kunt u een rol spelen in de zending en er getuige van zijn dat onbereikte bevolkingsgroepen het Goede Nieuws van Jezus Christus horen. Neem contact op met uw lokale GRN kantoor.