Wantoat: Bam taalnaam

Taalnaam: Wantoat: Bam
GRN Taalnummer: 18180
ISO Taalnaam: Wantoat [wnc]

Audio opnamen beschikbaar in Wantoat: Bam

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

Goed Nieuws (in Wantoat Group)

(Download Goed Nieuws MP3 in Wantoat: Bam) Audio-visuele Bijbellessen met 40 afbeeldingen. Deze geven een overzicht van de Schepping tot en met Christus, met onderwijs over het christelijke leven. Deze zijn bestemd voor evangelisatie en gemeentestichting. (A60079).

Het Levende Woord (in Wantoat Group)

(Download Het Levende Woord MP3 in Wantoat: Bam) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (A55045).

Liederen 1 (in Wantoat Group)

(Download Liederen 1 MP3 in Wantoat: Bam) Verzameling van christelijke muziek of liederen. (A60078).

Liederen 2 (in Wantoat Group)

(Download Liederen 2 MP3 in Wantoat: Bam) Verzameling van christelijke muziek of liederen. (A60082).

LL3 Overwinning door God (in Wantoat Group)

(Download LL3 Overwinning door God MP3 in Wantoat: Bam) Boek 3 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jozua, Deborah, Gideon en Simson. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A60086).

LLL1 Begin met God (in Wantoat Group)

(Download LLL1 Begin met God MP3 in Wantoat: Bam) Boek 1 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Adam, Noach, Job, en Abraham. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A60084).

LLL2 Machtige mannen van God (in Wantoat Group)

(Download LLL2 Machtige mannen van God MP3 in Wantoat: Bam) Boek 2 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jacob, Jozef, en Mozes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A60085).

LLL4 Dienaren van God (in Wantoat Group)

(Download LLL4 Dienaren van God MP3 in Wantoat: Bam) Boek 4 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Ruth, Samuël, David, en Elia. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A60087).

LLL5 Op de proef gesteld door God (in Wantoat Group)

(Download LLL5 Op de proef gesteld door God MP3 in Wantoat: Bam) Boek 5 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Elisa, Daniël, Jona, Nehemia en Esther. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A60088).

LLL6 JEZUS - Leraar en Geneesheer (in Wantoat Group)

(Download LLL6 JEZUS - Leraar en Geneesheer MP3 in Wantoat: Bam) Boek 6 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Matthew en Mark. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A60089).

LLL7 JEZUS - Heer en Redder (in Wantoat Group)

(Download LLL7 JEZUS - Heer en Redder MP3 in Wantoat: Bam) Boek 7 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Lucas en Johannes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A60090).

LLL8 Handelingen van de Heilige Geest (in Wantoat Group)

(Download LLL8 Handelingen van de Heilige Geest MP3 in Wantoat: Bam) Boek 8 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over de vroege gemeente en Paulus. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A60091).

Andere namen voor Wantoat: Bam

Bam

Waar Wantoat: Bam wordt gesproken

Papua New Guinea

Dialecten verwant aan Wantoat: Bam

Er zijn 4 verwante talen of dialecten met dezelfde ISO taalcode als Wantoat: Bam.

Wantoat: Central Wantoat
Wantoat Group
Wantoat: Wapu
Wantoat: Yagawak

Informatie over Wantoat: Bam

Bevolkingsaantal: 8,201

Werk samen met GRN aan deze taal

Ben jij gepassioneerd over Jezus en de verkondiging van het evangelie aan hen die dit nog nooit gehoord hebben in hun moedertaal? Spreekt u deze taal als uw moedertaal of kent u iemand die dit doet? Misschien wilt u ons helpen met het vinden of verstrekken van informatie over deze taal, of kunt u ons helpen met de vertaling of het maken van nieuwe opnamen? Of wilt u opnamen sponsoren in deze of een andere taal? Zo ja, a.u.b. Neem contact op met de GRN Talen Hotline

GRN is een non-profit organisatie, en betaalt dus niet voor vertaalwerk of aan taalhelpers. Alle assistentie wordt vrijwillig gegeven.

GRN biedt gelovigen de mogelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de evangelisatie onder onbereikte bevolkingsgroepen m.b.v. Bijbelverhalen, christelijke boodschappen, liederen en muziek. Het is mogelijk om zendingsorganisaties of kerkelijke gemeenten te ondersteunen door sponsoring of het verspreiden van materialen. We hebben ook interessante mogelijkheden om betrokken te worden bij het zendingswerk op afstand, waar u zich ook bevindt in de wereld. Als u regelmatig een christelijke gemeente bezoekt, en gelooft in de Bijbel, dan kunt u een rol spelen in de zending en er getuige van zijn dat onbereikte bevolkingsgroepen het Goede Nieuws van Jezus Christus horen. Neem contact op met uw lokale GRN kantoor.