Turkmen: Levantine taalnaam

Taalnaam: Turkmen: Levantine
ISO Taalnaam: Turkmeens [tuk]
GRN Taalnummer: 17828
Language Scope: Unknown
Language State: Not Verified
ROD dialectcode:

Audio opnamen beschikbaar in Turkmen: Levantine

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

Exodus, Numbers, Deuteronomy (Selections) (in türkmençe [Turkmeens])

(Download MP3 in Turkmen: Levantine) Audio Bible readings of small sections of specific, recognized, translated Scripture with little or no commentary. .

Genesis (in türkmençe [Turkmeens])

(Download MP3 in Turkmen: Levantine) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. .

Gospel Messages (in türkmençe [Turkmeens])

(Download MP3 in Turkmen: Levantine) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. .

Health Talks (in türkmençe [Turkmeens])

(Download MP3 in Turkmen: Levantine) Onderwijsmaterialen voor algemene doeleinden, zoals informatie over gezondheid, landbouw, alfabetisering of andere thema's. .

Het verhaal van Jezus (in türkmençe [Turkmeens])

(Download MP3 in Turkmen: Levantine) Een audio drama gebaseerd op de Jezus film die gebaseerd is op het evangelie van Lucas. .

John (in türkmençe [Turkmeens])

(Download MP3 in Turkmen: Levantine) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. .

LL3 Overwinning door God (in türkmençe [Turkmeens])

(Download MP3 in Turkmen: Levantine) Boek 3 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jozua, Deborah, Gideon en Simson. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. .

LLL1 Begin met God (in türkmençe [Turkmeens])

(Download MP3 in Turkmen: Levantine) Boek 1 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Adam, Noach, Job, en Abraham. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. .

LLL2 Machtige mannen van God (in türkmençe [Turkmeens])

(Download MP3 in Turkmen: Levantine) Boek 2 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jacob, Jozef, en Mozes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. .

LLL4 Dienaren van God (in türkmençe [Turkmeens])

(Download MP3 in Turkmen: Levantine) Boek 4 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Ruth, Samuël, David, en Elia. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. .

LLL5 Op de proef gesteld door God (in türkmençe [Turkmeens])

(Download MP3 in Turkmen: Levantine) Boek 5 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Elisa, Daniël, Jona, Nehemia en Esther. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. .

LLL6 JEZUS - Leraar en Geneesheer (in türkmençe [Turkmeens])

(Download MP3 in Turkmen: Levantine) Boek 6 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Matthew en Mark. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. .

LLL7 JEZUS - Heer en Redder (in türkmençe [Turkmeens])

(Download MP3 in Turkmen: Levantine) Boek 7 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Lucas en Johannes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. .

LLL8 Handelingen van de Heilige Geest (in türkmençe [Turkmeens])

(Download MP3 in Turkmen: Levantine) Boek 8 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over de vroege gemeente en Paulus. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. .

Lost but Found (in türkmençe [Turkmeens])

(Download MP3 in Turkmen: Levantine) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. .

Mark 14 - 16; John 18 - 21 (in türkmençe [Turkmeens])

(Download MP3 in Turkmen: Levantine) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. .

The Oneness of God (in türkmençe [Turkmeens])

(Download MP3 in Turkmen: Levantine) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. .

Scripture - Luke, Matthew (in türkmençe [Turkmeens])

(Download MP3 in Turkmen: Levantine) Bijbelpassages in audio van specifieke, bekende of vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar. .

Audio/Video van andere bronnen

Jesus Film Project films - Levantine Turkmen - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Turkmen - (The Jesus Film Project)
Ruth, Proverbs - Turkmen (Түркменче 2013) - (Institute for Bible Translations, Russia)
The Jesus Story (audiodrama) - Turkmen - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Turkmen - 2016 Edition - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Turkmen (Түркменче 2005) - (Institute for Bible Translations, Russia)
The Prophet's Story - Turkmen (türkmençe) - (The Prophets' Story)

Andere namen voor Turkmen: Levantine

Turkmen: Cawdur

Waar Turkmen: Levantine wordt gesproken

Syria

Dialecten verwant aan Turkmen: Levantine

People Groups who speak Turkmen: Levantine

Turkmen;

Informatie over Turkmen: Levantine

Bevolkingsaantal: 6,400,000

Werk samen met GRN aan deze taal

Ben jij gepassioneerd over Jezus en de verkondiging van het evangelie aan hen die dit nog nooit gehoord hebben in hun moedertaal? Spreekt u deze taal als uw moedertaal of kent u iemand die dit doet? Misschien wilt u ons helpen met het vinden of verstrekken van informatie over deze taal, of kunt u ons helpen met de vertaling of het maken van nieuwe opnamen? Of wilt u opnamen sponsoren in deze of een andere taal? Zo ja, a.u.b. Neem contact op met de GRN Talen Hotline

GRN is een non-profit organisatie, en betaalt dus niet voor vertaalwerk of aan taalhelpers. Alle assistentie wordt vrijwillig gegeven.

GRN biedt gelovigen de mogelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de evangelisatie onder onbereikte bevolkingsgroepen m.b.v. Bijbelverhalen, christelijke boodschappen, liederen en muziek. Het is mogelijk om zendingsorganisaties of kerkelijke gemeenten te ondersteunen door sponsoring of het verspreiden van materialen. We hebben ook interessante mogelijkheden om betrokken te worden bij het zendingswerk op afstand, waar u zich ook bevindt in de wereld. Als u regelmatig een christelijke gemeente bezoekt, en gelooft in de Bijbel, dan kunt u een rol spelen in de zending en er getuige van zijn dat onbereikte bevolkingsgroepen het Goede Nieuws van Jezus Christus horen. Neem contact op met uw lokale GRN kantoor.