Gourma: Northern taalnaam

Taalnaam: Gourma: Northern
GRN Taalnummer: 1739
ROD dialectcode: 01739
ISO Taalnaam: Gourmanchéma [gux]

Voorbeeld van Gourma: Northern

Luister hier

Audio opnamen beschikbaar in Gourma: Northern

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

Goed Nieuws (Long)

(Download Goed Nieuws (Long) MP3 in Gourma: Northern) Audio-visuele Bijbellessen met 40 afbeeldingen. Deze geven een overzicht van de Schepping tot en met Christus, met onderwijs over het christelijke leven. Deze zijn bestemd voor evangelisatie en gemeentestichting. (A75039).

Het Levende Woord

(Download Het Levende Woord MP3 in Gourma: Northern) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (C07651).

LLL6 JEZUS - Leraar en Geneesheer

(Download LLL6 JEZUS - Leraar en Geneesheer MP3 in Gourma: Northern) Boek 6 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Matthew en Mark. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (C75040).

Opnamen van andere talen die delen bevatten van Gourma: Northern

C74746 Liederen Download Liederen MP3 in Gourma: Northern (in Gourma: Central)

Audio/Video van andere bronnen

Jesus Film Project films - Gourmanchema - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Gulmancema - (Faith Comes By Hearing)

Andere namen voor Gourma: Northern

Gourmanchema: Central Gourmanchema
Gourmanchema, Northern
Gourmanchema: Northern Gourmanchema
Gourma: North
Gourmantche
Northern Gourmanchema

Waar Gourma: Northern wordt gesproken

Benin
Burkina Faso
Niger
Togo

Dialecten verwant aan Gourma: Northern

Er zijn 2 verwante talen of dialecten met dezelfde ISO taalcode als Gourma: Northern.

Gourma: Central
Gourma: Southern

Informatie over Gourma: Northern

Overige informatie: Understand French;Traditional Religion, Islam, Christian; New Testament.

Alfabetisering: 15

Werk samen met GRN aan deze taal

Ben jij gepassioneerd over Jezus en de verkondiging van het evangelie aan hen die dit nog nooit gehoord hebben in hun moedertaal? Spreekt u deze taal als uw moedertaal of kent u iemand die dit doet? Misschien wilt u ons helpen met het vinden of verstrekken van informatie over deze taal, of kunt u ons helpen met de vertaling of het maken van nieuwe opnamen? Of wilt u opnamen sponsoren in deze of een andere taal? Zo ja, a.u.b. Neem contact op met de GRN Talen Hotline

GRN is een non-profit organisatie, en betaalt dus niet voor vertaalwerk of aan taalhelpers. Alle assistentie wordt vrijwillig gegeven.

GRN biedt gelovigen de mogelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de evangelisatie onder onbereikte bevolkingsgroepen m.b.v. Bijbelverhalen, christelijke boodschappen, liederen en muziek. Het is mogelijk om zendingsorganisaties of kerkelijke gemeenten te ondersteunen door sponsoring of het verspreiden van materialen. We hebben ook interessante mogelijkheden om betrokken te worden bij het zendingswerk op afstand, waar u zich ook bevindt in de wereld. Als u regelmatig een christelijke gemeente bezoekt, en gelooft in de Bijbel, dan kunt u een rol spelen in de zending en er getuige van zijn dat onbereikte bevolkingsgroepen het Goede Nieuws van Jezus Christus horen. Neem contact op met uw lokale GRN kantoor.