Nandeva: Paraguay taalnaam

Taalnaam: Nandeva: Paraguay
GRN Taalnummer: 17207
ISO Taalnaam: Tapieté [tpj]

Voorbeeld van Nandeva: Paraguay

Luister hier

Audio opnamen beschikbaar in Nandeva: Paraguay

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

Audiovisual Buenas Nuevas [Goed Nieuws]

(Download Goed Nieuws MP3 in Nandeva: Paraguay) Audio-visuele Bijbellessen met 40 afbeeldingen. Deze geven een overzicht van de Schepping tot en met Christus, met onderwijs over het christelijke leven. Deze zijn bestemd voor evangelisatie en gemeentestichting. (A37851).

LLL7 JEZUS - Heer en Redder

(Download LLL7 JEZUS - Heer en Redder MP3 in Nandeva: Paraguay) Boek 7 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Lucas en Johannes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (C37789).

Het Levende Woord 1

(Download Het Levende Woord 1 MP3 in Nandeva: Paraguay) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (A34470).

Het Levende Woord 2

(Download Het Levende Woord 2 MP3 in Nandeva: Paraguay) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (A34471).

Andere namen voor Nandeva: Paraguay

Guarayo
Guasurango
Guasurangue
Nanagua
Ñanagua
Nandeva
Tapiete
Tirumbae
Yanaigua

Waar Nandeva: Paraguay wordt gesproken

Argentina
Bolivia
Paraguay

Dialecten verwant aan Nandeva: Paraguay

Er zijn 0 verwante talen of dialecten met dezelfde ISO taalcode als Nandeva: Paraguay.

Informatie over Nandeva: Paraguay

Bevolkingsaantal: 2,200

Werk samen met GRN aan deze taal

Ben jij gepassioneerd over Jezus en de verkondiging van het evangelie aan hen die dit nog nooit gehoord hebben in hun moedertaal? Spreekt u deze taal als uw moedertaal of kent u iemand die dit doet? Misschien wilt u ons helpen met het vinden of verstrekken van informatie over deze taal, of kunt u ons helpen met de vertaling of het maken van nieuwe opnamen? Of wilt u opnamen sponsoren in deze of een andere taal? Zo ja, a.u.b. Neem contact op met de GRN Talen Hotline

GRN is een non-profit organisatie, en betaalt dus niet voor vertaalwerk of aan taalhelpers. Alle assistentie wordt vrijwillig gegeven.

GRN biedt gelovigen de mogelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de evangelisatie onder onbereikte bevolkingsgroepen m.b.v. Bijbelverhalen, christelijke boodschappen, liederen en muziek. Het is mogelijk om zendingsorganisaties of kerkelijke gemeenten te ondersteunen door sponsoring of het verspreiden van materialen. We hebben ook interessante mogelijkheden om betrokken te worden bij het zendingswerk op afstand, waar u zich ook bevindt in de wereld. Als u regelmatig een christelijke gemeente bezoekt, en gelooft in de Bijbel, dan kunt u een rol spelen in de zending en er getuige van zijn dat onbereikte bevolkingsgroepen het Goede Nieuws van Jezus Christus horen. Neem contact op met uw lokale GRN kantoor.