Nuni taalnaam

Taalnaam: Nuni
GRN Taalnummer: 1717
ISO Taalnaam: Southern Nuni [nnw]

Voorbeeld van Nuni

Luister hier

Audio opnamen beschikbaar in Nuni

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

Goed Nieuws

(Download Goed Nieuws MP3 in Nuni) Audio-visuele Bijbellessen met 40 afbeeldingen. Deze geven een overzicht van de Schepping tot en met Christus, met onderwijs over het christelijke leven. Deze zijn bestemd voor evangelisatie en gemeentestichting. (A80322).

Het Levende Woord 1

(Download Het Levende Woord 1 MP3 in Nuni) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (A03781).

Het Levende Woord 2

(Download Het Levende Woord 2 MP3 in Nuni) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (C33610).

The Living Christ 1-78

(Download The Living Christ 1-78 MP3 in Nuni) Een chronologisch Bijbelprogramma van de Schepping tot en met de wederkomst van Jezus met 120 afbeeldingen. Focus op het karakter en het onderwijs van Jezus. (C31261).

The Living Christ 79-120

(Download The Living Christ 79-120 MP3 in Nuni) Een chronologisch Bijbelprogramma van de Schepping tot en met de wederkomst van Jezus met 120 afbeeldingen. Focus op het karakter en het onderwijs van Jezus. (C31271).

LL3 Overwinning door God

(Download LL3 Overwinning door God MP3 in Nuni) Boek 3 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jozua, Deborah, Gideon en Simson. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (C78232).

LLL1 Begin met God

(Download LLL1 Begin met God MP3 in Nuni) Boek 1 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Adam, Noach, Job, en Abraham. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (C78230).

LLL2 Machtige mannen van God

(Download LLL2 Machtige mannen van God MP3 in Nuni) Boek 2 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jacob, Jozef, en Mozes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (C78231).

LLL4 Dienaren van God

(Download LLL4 Dienaren van God MP3 in Nuni) Boek 4 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Ruth, Samuël, David, en Elia. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (C78233).

LLL5 Op de proef gesteld door God

(Download LLL5 Op de proef gesteld door God MP3 in Nuni) Boek 5 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Elisa, Daniël, Jona, Nehemia en Esther. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (C78234).

LLL6 JEZUS - Leraar en Geneesheer

(Download LLL6 JEZUS - Leraar en Geneesheer MP3 in Nuni) Boek 6 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Matthew en Mark. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (C78235).

LLL7 JEZUS - Heer en Redder

(Download LLL7 JEZUS - Heer en Redder MP3 in Nuni) Boek 7 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Lucas en Johannes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (C78236).

LLL8 Handelingen van de Heilige Geest

(Download LLL8 Handelingen van de Heilige Geest MP3 in Nuni) Boek 8 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over de vroege gemeente en Paulus. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (C78237).

Audio/Video van andere bronnen

The New Testament - Nuni, Southern - (Faith Comes By Hearing)

Andere namen voor Nuni

Gurunsi: Nuna
Nibulu
Nouni
Nounouma
Nuna
Nune
Nuni, Southern
Nunuma
Nuruma

Waar Nuni wordt gesproken

Burkina Faso

Dialecten verwant aan Nuni

Er zijn 6 verwante talen of dialecten met dezelfde ISO taalcode als Nuni.

Nuni, Southern: Basinyari
Nuni, Southern: Bwana
Nuni, Southern: Gori
Nuni, Southern: Micari
Nuni, Southern: Sankura
Nuni, Southern: Yatini

Informatie over Nuni

Overige informatie: Literate in French, Understand Moore; Christian, Muslim; Bible portions, tr.i.p.

Alfabetisering: 50

Werk samen met GRN aan deze taal

Ben jij gepassioneerd over Jezus en de verkondiging van het evangelie aan hen die dit nog nooit gehoord hebben in hun moedertaal? Spreekt u deze taal als uw moedertaal of kent u iemand die dit doet? Misschien wilt u ons helpen met het vinden of verstrekken van informatie over deze taal, of kunt u ons helpen met de vertaling of het maken van nieuwe opnamen? Of wilt u opnamen sponsoren in deze of een andere taal? Zo ja, a.u.b. Neem contact op met de GRN Talen Hotline

GRN is een non-profit organisatie, en betaalt dus niet voor vertaalwerk of aan taalhelpers. Alle assistentie wordt vrijwillig gegeven.

GRN biedt gelovigen de mogelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de evangelisatie onder onbereikte bevolkingsgroepen m.b.v. Bijbelverhalen, christelijke boodschappen, liederen en muziek. Het is mogelijk om zendingsorganisaties of kerkelijke gemeenten te ondersteunen door sponsoring of het verspreiden van materialen. We hebben ook interessante mogelijkheden om betrokken te worden bij het zendingswerk op afstand, waar u zich ook bevindt in de wereld. Als u regelmatig een christelijke gemeente bezoekt, en gelooft in de Bijbel, dan kunt u een rol spelen in de zending en er getuige van zijn dat onbereikte bevolkingsgroepen het Goede Nieuws van Jezus Christus horen. Neem contact op met uw lokale GRN kantoor.