Hixkaryana taalnaam

Taalnaam: Hixkaryana
GRN Taalnummer: 1670
ISO Taalnaam: Hixkaryána [hix]

Voorbeeld van Hixkaryana

Luister hier

Audio opnamen beschikbaar in Hixkaryana

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

Goed Nieuws 1-20

(Download Goed Nieuws 1-20 MP3 in Hixkaryana) Audio-visuele Bijbellessen met 40 afbeeldingen. Deze geven een overzicht van de Schepping tot en met Christus, met onderwijs over het christelijke leven. Deze zijn bestemd voor evangelisatie en gemeentestichting. (A65692).

Goed Nieuws 21-40

(Download Goed Nieuws 21-40 MP3 in Hixkaryana) Audio-visuele Bijbellessen met 40 afbeeldingen. Deze geven een overzicht van de Schepping tot en met Christus, met onderwijs over het christelijke leven. Deze zijn bestemd voor evangelisatie en gemeentestichting. (A65693).

Boodschap of God

(Download Boodschap of God MP3 in Hixkaryana) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (A65694).

Toto Kom Yoknye Uro [Liederen - I bring people for Jesus]

(Download Liederen - I bring people for Jesus MP3 in Hixkaryana) Verzameling van christelijke muziek of liederen. (A63859).

Jesus Nasanàmno Ha [Liederen - Jesus is Risen]

(Download Liederen - Jesus is Risen MP3 in Hixkaryana) Verzameling van christelijke muziek of liederen. (A63860).

Teryehorye Twanotatxe [Liederen - Let Us Sing Joyfully]

(Download Liederen - Let Us Sing Joyfully MP3 in Hixkaryana) Verzameling van christelijke muziek of liederen. (A63861).

Khoryenkom Yexetxhàrà Yokarymatxho Onà 1 [Stories of God 1]

(Download Stories of God 1 MP3 in Hixkaryana) Audio- of video presentaties van Bijbelverhalen in verkorte vorm of als interpretatie. (A63857).

Khoryenkom Yexetxhàrà Yokarymatxho Onà 2 [Stories of God 2]

(Download Stories of God 2 MP3 in Hixkaryana) Audio- of video presentaties van Bijbelverhalen in verkorte vorm of als interpretatie. (A63858).

Oskarymano Ryetxahàrà Onà 1 [Story of Conversion (Part 1)]

(Download Story of Conversion (Part 1) MP3 in Hixkaryana) Getuigenissen van gelovigen voor evangelisatie of ter bemoediging. (A63862).

Oskarymano Ryetxahàrà Onà 2 [Story of Conversion (Part 2)]

(Download Story of Conversion (Part 2) MP3 in Hixkaryana) Getuigenissen van gelovigen voor evangelisatie of ter bemoediging. (A63899).

Audio/Video van andere bronnen

Jesus Film Project films - Hixkaryana - (The Jesus Film Project)
Scripture resources - Hixkaryána - (Scripture Earth)

Andere namen voor Hixkaryana

Hishkalyana
Hixkariana
Hixkaryána
Shereu
Sherewyana
Xeryewyana

Waar Hixkaryana wordt gesproken

Brazil
Guyana

Dialecten verwant aan Hixkaryana

Er zijn 0 verwante talen of dialecten met dezelfde ISO taalcode als Hixkaryana.

Informatie over Hixkaryana

Overige informatie: Understand Wai-wai.

Bevolkingsaantal: 700

Alfabetisering: 50

Werk samen met GRN aan deze taal

Ben jij gepassioneerd over Jezus en de verkondiging van het evangelie aan hen die dit nog nooit gehoord hebben in hun moedertaal? Spreekt u deze taal als uw moedertaal of kent u iemand die dit doet? Misschien wilt u ons helpen met het vinden of verstrekken van informatie over deze taal, of kunt u ons helpen met de vertaling of het maken van nieuwe opnamen? Of wilt u opnamen sponsoren in deze of een andere taal? Zo ja, a.u.b. Neem contact op met de GRN Talen Hotline

GRN is een non-profit organisatie, en betaalt dus niet voor vertaalwerk of aan taalhelpers. Alle assistentie wordt vrijwillig gegeven.

GRN biedt gelovigen de mogelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de evangelisatie onder onbereikte bevolkingsgroepen m.b.v. Bijbelverhalen, christelijke boodschappen, liederen en muziek. Het is mogelijk om zendingsorganisaties of kerkelijke gemeenten te ondersteunen door sponsoring of het verspreiden van materialen. We hebben ook interessante mogelijkheden om betrokken te worden bij het zendingswerk op afstand, waar u zich ook bevindt in de wereld. Als u regelmatig een christelijke gemeente bezoekt, en gelooft in de Bijbel, dan kunt u een rol spelen in de zending en er getuige van zijn dat onbereikte bevolkingsgroepen het Goede Nieuws van Jezus Christus horen. Neem contact op met uw lokale GRN kantoor.