Verkondiging van het evangelie van Jezus Christus in elke taal

Silozi taalnaam - Bijbelverhalen en lessen in audioformaat

Taalnaam:Silozi
GRN Taalnummer:#1611
ISO Taalnaam:Lozi [loz]

Voorbeeld van Silozi

Luister hier

Audio opnamen beschikbaar in Silozi

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

Download Good News MP3 in SiloziGood News (C18361) - Audio-visuele Bijbellessen met 40 afbeeldingen. Deze geven een overzicht van de Schepping tot en met Christus, met onderwijs over het christelijke leven. Deze zijn bestemd voor evangelisatie en gemeentestichting..
Download LLL 1 Beginning with GOD MP3 in SiloziLLL 1 Beginning with GOD (C80110) - Boek 1 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Adam, Noach, Job, en Abraham. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht..
Download LLL 2 Mighty Men of GOD MP3 in SiloziLLL 2 Mighty Men of GOD (C80111) - Boek 2 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jacob, Jozef, en Mozes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht..
Download LLL 3 Victory through GOD MP3 in SiloziLLL 3 Victory through GOD (C80112) - Boek 3 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jozua, Deborah, Gideon en Simson. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht..
Download LLL 4 Servants of GOD MP3 in SiloziLLL 4 Servants of GOD (C80113) - Boek 4 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Ruth, Samuël, David, en Elia. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht..
Download LLL 5 On Trial for GOD MP3 in SiloziLLL 5 On Trial for GOD (C81749) - Boek 5 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Elisa, Daniël, Jona, Nehemia en Esther. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht..
Download LLL 6 JESUS - Teacher & Healer MP3 in SiloziLLL 6 JESUS - Teacher & Healer (C80114) - Boek 6 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Matthew en Mark. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht..
Download LLL 7 JESUS - Lord & Saviour MP3 in SiloziLLL 7 JESUS - Lord & Saviour (C80115) - Boek 7 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Lucas en Johannes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht..
Download LLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT MP3 in SiloziLLL 8 Acts of the HOLY SPIRIT (C80116) - Boek 8 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over de vroege gemeente en Paulus. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht..
Download Words of Life MP3 in SiloziWords of Life (C00431) - Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht..

Audio/Video van andere bronnen

Jesus - Feature Film in Lozi - (Jesus Film Media)
The Jesus Story Audiodrama in Lozi - (The Jesus Film Project)
The New Testament in Lozi - (Faith Comes By Hearing)

Andere namen voor Silozi

Kololo
Lozi
Rotse
Rotsi
Rotvi
Rozi
Rutse
Tozui
Tozvi

Waar Silozi wordt gesproken

Botswana
Namibia
Zambia
Zimbabwe

Dialecten verwant aan Silozi

Er zijn 0 verwante talen of dialecten met dezelfde ISO taalcode als Silozi.

Informatie over Silozi

Overige informatie:Understand English, Chok., Luch.; Close to Sesotho.; Roman Catholic & cults, JESUS film & audio.
Alfabetisering:62

Werk samen met GRN aan deze taal

Ben jij gepassioneerd over Jezus en de verkondiging van het evangelie aan hen die dit nog nooit gehoord hebben in hun moedertaal? Spreekt u deze taal als uw moedertaal of kent u iemand die dit doet? Misschien wilt u ons helpen met het vinden of verstrekken van informatie over deze taal, of kunt u ons helpen met de vertaling of het maken van nieuwe opnamen? Of wilt u opnamen sponsoren in deze of een andere taal? Zo ja, a.u.b. Neem contact op met de GRN Talen Hotline

GRN is een non-profit organisatie, en betaalt dus niet voor vertaalwerk of aan taalhelpers. Alle assistentie wordt vrijwillig gegeven.

GRN biedt gelovigen de mogelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de evangelisatie onder onbereikte bevolkingsgroepen m.b.v. Bijbelverhalen, christelijke boodschappen, liederen en muziek. Het is mogelijk om zendingsorganisaties of kerkelijke gemeenten te ondersteunen door sponsoring of het verspreiden van materialen. We hebben ook interessante mogelijkheden om betrokken te worden bij het zendingswerk op afstand, waar u zich ook bevindt in de wereld. Als u regelmatig een christelijke gemeente bezoekt, en gelooft in de Bijbel, dan kunt u een rol spelen in de zending en er getuige van zijn dat onbereikte bevolkingsgroepen het Goede Nieuws van Jezus Christus horen. Neem contact op met uw lokale GRN kantoor.

Lees meer

RSS GRN on Google+ GRN on Facebook GRN on Twitter 5fish