Tswana taalnaam

Taalnaam: Tswana
GRN Taalnummer: 1589
Language Type: ISO Language
ISO Taalnaam: Tswana [tsn]

Voorbeeld van Tswana

Luister hier

Audio opnamen beschikbaar in Tswana

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

Goed Nieuws

(Download Goed Nieuws MP3 in Tswana) Audio-visuele Bijbellessen met 40 afbeeldingen. Deze geven een overzicht van de Schepping tot en met Christus, met onderwijs over het christelijke leven. Deze zijn bestemd voor evangelisatie en gemeentestichting. (A16741).

LLL1 Begin met God

(Download LLL1 Begin met God MP3 in Tswana) Boek 1 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Adam, Noach, Job, en Abraham. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A73150).

LLL2 Machtige mannen van God

(Download LLL2 Machtige mannen van God MP3 in Tswana) Boek 2 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jacob, Jozef, en Mozes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A73160).

LL3 Overwinning door God

(Download LL3 Overwinning door God MP3 in Tswana) Boek 3 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jozua, Deborah, Gideon en Simson. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A82221).

LLL4 Dienaren van God

(Download LLL4 Dienaren van God MP3 in Tswana) Boek 4 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Ruth, Samuël, David, en Elia. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A82222).

LLL5 Op de proef gesteld door God

(Download LLL5 Op de proef gesteld door God MP3 in Tswana) Boek 5 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Elisa, Daniël, Jona, Nehemia en Esther. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A82362).

LLL6 JEZUS - Leraar en Geneesheer

(Download LLL6 JEZUS - Leraar en Geneesheer MP3 in Tswana) Boek 6 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Matthew en Mark. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A73180).

LLL7 JEZUS - Heer en Redder

(Download LLL7 JEZUS - Heer en Redder MP3 in Tswana) Boek 7 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Lucas en Johannes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A82243).

LLL8 Handelingen van de Heilige Geest

(Download LLL8 Handelingen van de Heilige Geest MP3 in Tswana) Boek 8 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over de vroege gemeente en Paulus. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A73170).

Het Levende Woord 1

(Download Het Levende Woord 1 MP3 in Tswana) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (A07391).

Het Levende Woord 2

(Download Het Levende Woord 2 MP3 in Tswana) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (A15941).

Het Levende Woord for Children

(Download Het Levende Woord for Children MP3 in Tswana) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (A82220).

Opnamen van andere talen die delen bevatten van Tswana

A15960 Het Levende Woord w/ XANI & TSWANA Download Het Levende Woord w/ XANI & TSWANA MP3 in Tswana (in Buka [Kwe: Buka])

A15951 Het Levende Woord w/ TSWANA Download Het Levende Woord w/ TSWANA MP3 in Tswana (in Shiyeyi [Yeyi])

Audio/Video van andere bronnen

Jesus Film Project films - Tswana - (The Jesus Film Project)

Andere namen voor Tswana

Bahasa Tswana
Beetjuans
Chuana
Chwana
Coana
Cuana
Sechuana
Setsuana
Setswana
Tshwana
Tsiwaha
Tswana: Central dialect
Tswana-Sprache
Тсвана
茨瓦納語
茨瓦纳语

Waar Tswana wordt gesproken

Botswana
Namibia
South Africa
Zimbabwe

Dialecten verwant aan Tswana

Er zijn 12 verwante talen of dialecten met dezelfde ISO taalcode als Tswana.

Malate
Tswana: Hurutshe
Tswana: Kgatla
Tswana: Kubung
Tswana: Ngwato
Tswana Rolong
Tswana: Rolong
Tswana Tawana
Tswana: Tawana
Tswana: Tlahaping
Tswana: Tlharo
Tswana: Tlokwa

Informatie over Tswana

Overige informatie: Close to Pedi, Sotho; Understand English.

Bevolkingsaantal: 5,181,700

Werk samen met GRN aan deze taal

Ben jij gepassioneerd over Jezus en de verkondiging van het evangelie aan hen die dit nog nooit gehoord hebben in hun moedertaal? Spreekt u deze taal als uw moedertaal of kent u iemand die dit doet? Misschien wilt u ons helpen met het vinden of verstrekken van informatie over deze taal, of kunt u ons helpen met de vertaling of het maken van nieuwe opnamen? Of wilt u opnamen sponsoren in deze of een andere taal? Zo ja, a.u.b. Neem contact op met de GRN Talen Hotline

GRN is een non-profit organisatie, en betaalt dus niet voor vertaalwerk of aan taalhelpers. Alle assistentie wordt vrijwillig gegeven.

GRN biedt gelovigen de mogelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de evangelisatie onder onbereikte bevolkingsgroepen m.b.v. Bijbelverhalen, christelijke boodschappen, liederen en muziek. Het is mogelijk om zendingsorganisaties of kerkelijke gemeenten te ondersteunen door sponsoring of het verspreiden van materialen. We hebben ook interessante mogelijkheden om betrokken te worden bij het zendingswerk op afstand, waar u zich ook bevindt in de wereld. Als u regelmatig een christelijke gemeente bezoekt, en gelooft in de Bijbel, dan kunt u een rol spelen in de zending en er getuige van zijn dat onbereikte bevolkingsgroepen het Goede Nieuws van Jezus Christus horen. Neem contact op met uw lokale GRN kantoor.