Jungle Quichua taalnaam

Taalnaam: Jungle Quichua
GRN Taalnummer: 1586
ROD dialectcode: 01586
ISO Taalnaam: Napo Lowland Quechua [qvo]

Voorbeeld van Jungle Quichua

Luister hier

Audio opnamen beschikbaar in Jungle Quichua

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

Goed Nieuws

(Download Goed Nieuws MP3 in Jungle Quichua) Audio-visuele Bijbellessen met 40 afbeeldingen. Deze geven een overzicht van de Schepping tot en met Christus, met onderwijs over het christelijke leven. Deze zijn bestemd voor evangelisatie en gemeentestichting. (A65729).

LLL1 Begin met God

(Download LLL1 Begin met God MP3 in Jungle Quichua) Boek 1 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Adam, Noach, Job, en Abraham. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A65730).

LLL7 JEZUS - Heer en Redder

(Download LLL7 JEZUS - Heer en Redder MP3 in Jungle Quichua) Boek 7 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Lucas en Johannes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. (A65731).

Het Levende Woord

(Download Het Levende Woord MP3 in Jungle Quichua) Korte Bijbelverhalen in audio en evangelisatieboodschappen . Zo mogelijk met bijpassende liederen en muziek. Deze geven een uitleg van het Verlossingsplan en eenvoudig Bijbelonderricht. (C12421).

Audio/Video van andere bronnen

The New Testament - Quichua, Lowland, Napo - (Faith Comes By Hearing)

Andere namen voor Jungle Quichua

Kicho
Lowland Napo Quichua
Napo
Napo Kichua
Oriente
Quichua de Arajuno
Quichua del Oriente
Quichua de Pastaza
Quichua, Lowland, Napo
Quijo
Quixo
Runa Shimi
Santa Rosa Quechua
Santarrosino
Yumbo

Waar Jungle Quichua wordt gesproken

Ecuador
Peru

Dialecten verwant aan Jungle Quichua

Er is 1 een verwante taal of dialect met dezelfde ISO taalcode als Jungle Quichua.

Quichua, Santa Rosino

Informatie over Jungle Quichua

Overige informatie: Understand some Spanish; Protestant, portions in progress.

Bevolkingsaantal: 10,000

Werk samen met GRN aan deze taal

Ben jij gepassioneerd over Jezus en de verkondiging van het evangelie aan hen die dit nog nooit gehoord hebben in hun moedertaal? Spreekt u deze taal als uw moedertaal of kent u iemand die dit doet? Misschien wilt u ons helpen met het vinden of verstrekken van informatie over deze taal, of kunt u ons helpen met de vertaling of het maken van nieuwe opnamen? Of wilt u opnamen sponsoren in deze of een andere taal? Zo ja, a.u.b. Neem contact op met de GRN Talen Hotline

GRN is een non-profit organisatie, en betaalt dus niet voor vertaalwerk of aan taalhelpers. Alle assistentie wordt vrijwillig gegeven.

GRN biedt gelovigen de mogelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de evangelisatie onder onbereikte bevolkingsgroepen m.b.v. Bijbelverhalen, christelijke boodschappen, liederen en muziek. Het is mogelijk om zendingsorganisaties of kerkelijke gemeenten te ondersteunen door sponsoring of het verspreiden van materialen. We hebben ook interessante mogelijkheden om betrokken te worden bij het zendingswerk op afstand, waar u zich ook bevindt in de wereld. Als u regelmatig een christelijke gemeente bezoekt, en gelooft in de Bijbel, dan kunt u een rol spelen in de zending en er getuige van zijn dat onbereikte bevolkingsgroepen het Goede Nieuws van Jezus Christus horen. Neem contact op met uw lokale GRN kantoor.