Western Neo-Aramaic [amw]

ISO Taalnaam: Western Neo-Aramaic
ISO Taalcode: amw
Bevolkingsaantal: 15,000

GRN heeft opnamen 4 van talen of dialecten die onder deze taalcode vallen.

1. Western Neo-Aramaic

GRN Taalnummer: 18283
Bevolkingsaantal: 15,000

Andere namen voor Western Neo-Aramaic

Loghtha Siryanoytha
Maalula
Neo-Aramaico Ocidental
Neo-Arameen (Occidental)
Néo-Araméen (Occidental)
Neo-Western Aramaic
Siryon
Западный Арамейский
西部现代亚拉姆语
西部現代亞拉姆語

Waar Western Neo-Aramaic wordt gesproken

Syria

2. Western Neo-Aramaic: Bax’a

GRN Taalnummer: 18284
Bevolkingsaantal: 15,000

Andere namen voor Western Neo-Aramaic: Bax’a

Bakh’a
Bax’a

Waar Western Neo-Aramaic: Bax’a wordt gesproken

Syria

3. Western Neo-Aramaic: Jub-’adin

GRN Taalnummer: 18285
Bevolkingsaantal: 15,000

Andere namen voor Western Neo-Aramaic: Jub-’adin

Jub-'adin
Jubb 'Adi:n

Waar Western Neo-Aramaic: Jub-’adin wordt gesproken

Syria

4. Western Neo-Aramaic: Ma’lula

GRN Taalnummer: 18286
Bevolkingsaantal: 15,000

Andere namen voor Western Neo-Aramaic: Ma’lula

Maaloula
Maalula
Ma'lula
Ma'lu:la

Waar Western Neo-Aramaic: Ma’lula wordt gesproken

Syria

People Groups who speak Western Neo-Aramaic

Aramaic, West;