Tai Do [tyj]

ISO 언어 이름: Tai Do
ISO 언어 코드: tyj
인구: 7,500

GRN는이 언어 코드 내에서 음성 언어와 방언을 2을 사용할 수 있습니다.

1. Tai Mene

GRN 언어 번호: 17061
ROD 방언 코드: 17061
인구: 7,200

Tai Mene에 대한 다른 이름

Tai Maen
Tai-Maen
Tai Man
Tai Men
Tay Mene
Tay Mènè

Tai Mene 이(가) 말해짐

Laos

2. Tay Jo

GRN 언어 번호: 17268
인구: 300

Tay Jo에 대한 다른 이름

Tay-Jo
Tay Muoi
Tay Quy Chau
Tay Yo

Tay Jo 이(가) 말해짐

Laos
Vietnam

People Groups who speak Tai Do

Tai Do;