Punan Bah-Biau [pna]

ISO 언어 이름: Punan Bah-Biau
ISO 언어 코드: pna
인구: 450

GRN는이 언어 코드 내에서 음성 언어와 방언을 2을 사용할 수 있습니다.

1. Punan Bah-Biau: Punan Bah

GRN 언어 번호: 15795
인구: 450

Punan Bah-Biau: Punan Bah에 대한 다른 이름

Punan Ba
Punan Bah

Punan Bah-Biau: Punan Bah 이(가) 말해짐

Malaysia

2. Punan Bah-Biau: Punan Biau

GRN 언어 번호: 15796
인구: 450

Punan Bah-Biau: Punan Biau에 대한 다른 이름

Punan Biau

Punan Bah-Biau: Punan Biau 이(가) 말해짐

Malaysia

People Groups who speak Punan Bah-Biau

Punan Bah-Biau;