Ngura [nbx]

ISO 언어 이름: Ngura
ISO 언어 코드: nbx

GRN는이 언어 코드 내에서 음성 언어와 방언을 12을 사용할 수 있습니다.

1. Ngura

GRN 언어 번호: 14946
인구: 6

Ngura 이(가) 말해짐

Australia

2. Ngura: Badjiri

GRN 언어 번호: 14947
인구: 6

Ngura: Badjiri 이(가) 말해짐

Australia

3. Ngura: Bidjara

GRN 언어 번호: 14948
인구: 6

Ngura: Bidjara 이(가) 말해짐

Australia

4. Ngura: Dhiraila

GRN 언어 번호: 14949
인구: 6

Ngura: Dhiraila 이(가) 말해짐

Australia

5. Ngura: Garandala

GRN 언어 번호: 14950
인구: 6

Ngura: Garandala 이(가) 말해짐

Australia

6. Ngura: Kalali

GRN 언어 번호: 14951
인구: 6

Ngura: Kalali 이(가) 말해짐

Australia

7. Ngura: Mambangura

GRN 언어 번호: 14952
인구: 6

Ngura: Mambangura 이(가) 말해짐

Australia

8. Ngura: Mingbari

GRN 언어 번호: 14953
인구: 6

Ngura: Mingbari 이(가) 말해짐

Australia

9. Ngura: Ngurawarla

GRN 언어 번호: 14954
인구: 6

Ngura: Ngurawarla 이(가) 말해짐

Australia

10. Ngura: Punthamara

GRN 언어 번호: 14955
인구: 6

Ngura: Punthamara 이(가) 말해짐

Australia

11. Ngura: Wongkumara

GRN 언어 번호: 14956
인구: 6

Ngura: Wongkumara 이(가) 말해짐

Australia

12. Ngura: Yarumarra

GRN 언어 번호: 14957
인구: 6

Ngura: Yarumarra 이(가) 말해짐

Australia