Mwimbi-Muthambi [mws]

ISO 언어 이름: Mwimbi-Muthambi
ISO 언어 코드: mws
인구: 70,000

GRN는이 언어 코드 내에서 음성 언어와 방언을 2을 사용할 수 있습니다.

1. Mwimbi-Muthambi: Muthambi

GRN 언어 번호: 14477
인구: 70,000

Mwimbi-Muthambi: Muthambi에 대한 다른 이름

Muthambi

Mwimbi-Muthambi: Muthambi 이(가) 말해짐

Kenya

2. Mwimbi-Muthambi: Mwimbi

GRN 언어 번호: 14478
인구: 70,000

Mwimbi-Muthambi: Mwimbi에 대한 다른 이름

Kimwimbi
Mwimbi

Mwimbi-Muthambi: Mwimbi 이(가) 말해짐

Kenya

People Groups who speak Mwimbi-Muthambi

Mwimbi-Muthambi;