Lishana Deni [lsd]

ISO 언어 이름: Lishana Deni
ISO 언어 코드: lsd
인구: 7,000

GRN는이 언어 코드 내에서 음성 언어와 방언을 8을 사용할 수 있습니다.

1. Lishana Deni

GRN 언어 번호: 12989
인구: 7,000

Lishana Deni에 대한 다른 이름

Judeo-Aramaic
Kurdit
Lishan Hozaye
Lishan Hudaye

Lishana Deni 이(가) 말해짐

Israel

2. Lishana Deni: Amadiya

GRN 언어 번호: 12990
인구: 7,000

Lishana Deni: Amadiya에 대한 다른 이름

Amadiya

Lishana Deni: Amadiya 이(가) 말해짐

Israel

3. Lishana Deni: Atrush

GRN 언어 번호: 12991
인구: 7,000

Lishana Deni: Atrush에 대한 다른 이름

Atrush

Lishana Deni: Atrush 이(가) 말해짐

Israel

4. Lishana Deni: Betanure

GRN 언어 번호: 12992
인구: 7,000

Lishana Deni: Betanure에 대한 다른 이름

Bétanure
Lishana Deni: Bétanure

Lishana Deni: Betanure 이(가) 말해짐

Israel

5. Lishana Deni: Dohuk

GRN 언어 번호: 12993
인구: 7,000

Lishana Deni: Dohuk에 대한 다른 이름

Dohuk

Lishana Deni: Dohuk 이(가) 말해짐

Israel

6. Lishana Deni: Nerwa

GRN 언어 번호: 12994
인구: 7,000

Lishana Deni: Nerwa에 대한 다른 이름

Nerwa

Lishana Deni: Nerwa 이(가) 말해짐

Israel

7. Lishana Deni: Sandu

GRN 언어 번호: 12995
인구: 7,000

Lishana Deni: Sandu에 대한 다른 이름

Sandu

Lishana Deni: Sandu 이(가) 말해짐

Israel

8. Lishana Deni: Zakho

GRN 언어 번호: 12996
인구: 7,000

Lishana Deni: Zakho에 대한 다른 이름

Zakho

Lishana Deni: Zakho 이(가) 말해짐

Israel

People Groups who speak Lishana Deni

Jew, Kurdit;