Karaim [kdr]

ISO 언어 이름: Karaim
ISO 언어 코드: kdr
인구: 1,700

GRN는이 언어 코드 내에서 음성 언어와 방언을 5을 사용할 수 있습니다.

1. Karaim

GRN 언어 번호: 11579
인구: 535

Karaim에 대한 다른 이름

Karaimisch
Karaite
Караимский
卡拉伊姆語
卡拉伊姆语

Karaim 이(가) 말해짐

Israel
Lithuania
Ukraine

2. Karaim: Eastern Karaim

GRN 언어 번호: 11580
인구: 535

Karaim: Eastern Karaim에 대한 다른 이름

Eastern Karaim

Karaim: Eastern Karaim 이(가) 말해짐

Lithuania

3. Karaim: Galits

GRN 언어 번호: 11581
인구: 535

Karaim: Galits에 대한 다른 이름

Galits

Karaim: Galits 이(가) 말해짐

Lithuania

4. Karaim: Northwestern Karaim

GRN 언어 번호: 11582
인구: 535

Karaim: Northwestern Karaim에 대한 다른 이름

Northwestern Karaim

Karaim: Northwestern Karaim 이(가) 말해짐

Lithuania

5. Karaim: Trakay

GRN 언어 번호: 11583
인구: 535

Karaim: Trakay에 대한 다른 이름

Trakay

Karaim: Trakay 이(가) 말해짐

Lithuania

People Groups who speak Karaim

Karaite;