Guana (Paraguay) [gva]

ISO 언어 이름: Guana (Paraguay)
ISO 언어 코드: gva
인구: 230

GRN는이 언어 코드 내에서 음성 언어와 방언을 2을 사용할 수 있습니다.

1. Guana: Echoaldi

GRN 언어 번호: 10368
인구: 500

Guana: Echoaldi에 대한 다른 이름

Chararana
Echoaldi
Echonoana

Guana: Echoaldi 이(가) 말해짐

Paraguay

2. Guana: Layana

GRN 언어 번호: 10369
인구: 500

Guana: Layana에 대한 다른 이름

Layana
Niguecactemigi

Guana: Layana 이(가) 말해짐

Paraguay

People Groups who speak Guana (Paraguay)

Kinikinao;