เรืองฮนับตอนที?มวย / พะนิฮ่ชวยอวรเพิน็คองเอญ [グッドニュース 1] - Nyah Kur

Is this recording useful?

Audio-visual Bible lessons in 40 pictures, with Bible overview from creation to Christ, and teaching on the Christian life. For evangelism and church planting.

Program Number: C64993
Language name: Nyah Kur

Program Length: 28:05

รู่บ ที มวย (絵の1)

1:43

1. รู่บ ที มวย (絵の1)

รู่บ ที บาร (絵の2)

0:39

2. รู่บ ที บาร (絵の2)

รู่บ ที ปี? (絵の3)

0:48

3. รู่บ ที ปี? (絵の3)

รู่บ ที ปัน (絵の4)

1:25

4. รู่บ ที ปัน (絵の4)

รู่บ ที ชูน (絵の5)

0:43

5. รู่บ ที ชูน (絵の5)

รู่บ ที เตรา (絵の6)

0:52

6. รู่บ ที เตรา (絵の6)

รู่บ ที อึป็อฮ (絵の7)

1:47

7. รู่บ ที อึป็อฮ (絵の7)

รูบ ที อึจาม (絵の8)

1:01

8. รูบ ที อึจาม (絵の8)

รู่บ ที อึจีด (絵の9)

0:53

9. รู่บ ที อึจีด (絵の9)

รู่บ ที จัยซ (絵の10)

1:29

10. รู่บ ที จัยซ (絵の10)

รู่บ ที จัยซ มวย (絵の11)

0:58

11. รู่บ ที จัยซ มวย (絵の11)

รู่บ ที จัยซ บาร (絵の12)

1:46

12. รู่บ ที จัยซ บาร (絵の12)

รู่บ ที จัยซ ปี? (絵の13)

1:42

13. รู่บ ที จัยซ ปี? (絵の13)

รู่บ ที จัยซ ปัน (絵の14)

0:53

14. รู่บ ที จัยซ ปัน (絵の14)

รู่บ ที จัยซ ชูน (絵の15)

1:00

15. รู่บ ที จัยซ ชูน (絵の15)

รู่บ ที จัยซ เตรา (絵の16)

1:32

16. รู่บ ที จัยซ เตรา (絵の16)

รู่บ ที จัยซ อึป็อฮ (絵の17)

1:09

17. รู่บ ที จัยซ อึป็อฮ (絵の17)

รู่บ ที จัยซ อึจาม (絵の18)

1:21

18. รู่บ ที จัยซ อึจาม (絵の18)

รู่บ ที จัยซ อึจีด  (絵の19)

1:07

19. รู่บ ที จัยซ อึจีด  (絵の19)

รู่บ ที บาร ชวยซ  (絵の20)

2:01

20. รู่บ ที บาร ชวยซ  (絵の20)

รู่บ ที บาร ชวยซ มวย (絵の21)

0:53

21. รู่บ ที บาร ชวยซ มวย (絵の21)

รู่บ ที บาร ชวยซ บาร (絵の22)

2:12

22. รู่บ ที บาร ชวยซ บาร (絵の22)

Downloads and Ordering

These recordings are designed for evangelism and basic Bible teaching to bring the gospel message to people who are not literate or are from oral cultures, particularly unreached people groups.

Copyright © 2014 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Contact Us for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on cassette or CD, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. Contact the Feedback Line.

About our audio recordings

GRN has audio Bible stories, Bible lessons, Bible study tools, gospel songs, mp3 Christian music and evangelistic messages translated in over 6,000 languages and dialects, most available online for free download. Popular with Christian missions organisations and Christian churches, the free mp3s and scripts are suitable for evangelistic purposes and church planting as well as for use within the Christian church environment. Spoken or sung by heart language speakers, the Bible stories, songs and music are intended to communicate the gospel of Jesus Christ in culturally relevant ways, and especially in oral societies.

関連情報