Zuojiang Zhuang [zzj]

Nama Bahasa ISO: Zuojiang Zhuang
Kode Bahasa ISO: zzj
Nama Bahasa Utama ISO: Bahasa Zhuang (Zhuang)
Penduduk: 2,081,000

Di GRN tersedia 4 pengguna bahasa dan dialek dalam kode bahasa ini.

1. Zhuang: Napo

Nomor Bahasa GRN: 6337
Kode Dialek ROD: 06337
Keaksaraan: 70

Nama lain Zhuang: Napo

Napo
壮:那坡
壯:那坡

Lokasi Zhuang: Napo digunakan

China

Rekaman audio tersedia dalam Zhuang: Napo

C32241 Becoming a Friend of God

2. Zhuang: Ningming Mingjiang

Nomor Bahasa GRN: 6133
Kode Dialek ROD: 06133

Nama lain Zhuang: Ningming Mingjiang

Ningming Mingjiang
左江壮语宁明明江话
左江壯語甯明明江話

Lokasi Zhuang: Ningming Mingjiang digunakan

China
Vietnam

Rekaman audio tersedia dalam Zhuang: Ningming Mingjiang

A29531 Becoming a Friend of God

3. Zhuang: Ningming Nakan

Nomor Bahasa GRN: 6131
Kode Dialek ROD: 06131

Nama lain Zhuang: Ningming Nakan

Ningming Nakan
Zhuang, Southern: Ming Nakan
左江壮语宁明那堪话
左江壯語甯明那堪話

Lokasi Zhuang: Ningming Nakan digunakan

China

Rekaman audio tersedia dalam Zhuang: Ningming Nakan

C29541 Becoming a Friend of God

4. Zhuang, Zoujiang

Nomor Bahasa GRN: 18714
Kode Dialek ROD: 18714
Penduduk: 4,000,000

Nama lain Zhuang, Zoujiang

Tsochiang
Zhuang, Southern: Zuojiang
Zhuang: Zoujiang
Zuojiang

Lokasi Zhuang, Zoujiang digunakan

China

Kelompok Masyarakat yang berbicara Zuojiang Zhuang

Zhuang, Zuojiang;