Guibei Zhuang [zgb]

Nama Bahasa ISO: Guibei Zhuang
Kode Bahasa ISO: zgb
Nama Bahasa Utama ISO: Bahasa Zhuang (Zhuang)
Penduduk: 1,607,000

Di GRN tersedia 7 pengguna bahasa dan dialek dalam kode bahasa ini.

1. Zhuang: Bama Bafa

Nomor Bahasa GRN: 6286
Kode Dialek ROD: 06286
Keaksaraan: 70

Nama lain Zhuang: Bama Bafa

Bama Bafa
壮:巴马巴发
壯:巴馬巴發

Lokasi Zhuang: Bama Bafa digunakan

China

Rekaman audio tersedia dalam Zhuang: Bama Bafa

A31100 Becoming a Friend of God

2. Zhuang: Guilin Longsheng Heping

Nomor Bahasa GRN: 6108
Kode Dialek ROD: 06108

Nama lain Zhuang: Guilin Longsheng Heping

Guilin Longsheng Heping
桂北壮语桂林龙胜和平话
桂北壯語桂林龍勝和平話

Lokasi Zhuang: Guilin Longsheng Heping digunakan

China

Rekaman audio tersedia dalam Zhuang: Guilin Longsheng Heping

A29400 Becoming a Friend of God

3. Zhuang: Hechi Liuxu

Nomor Bahasa GRN: 6130
Kode Dialek ROD: 06130

Nama lain Zhuang: Hechi Liuxu

Hechi Liuxu
Hechi Luixu
桂北壮语河池六圩话
桂北壯語河池六圩話

Lokasi Zhuang: Hechi Liuxu digunakan

China

Rekaman audio tersedia dalam Zhuang: Hechi Liuxu

C29530 Becoming a Friend of God

4. Zhuang: Hunan Jianghau

Nomor Bahasa GRN: 6338
Kode Dialek ROD: 06338
Keaksaraan: 60

Nama lain Zhuang: Hunan Jianghau

Hunan Jianghau
Zhuang, Northern
壮:湖南江华
壯:湖南江華

Lokasi Zhuang: Hunan Jianghau digunakan

China

Rekaman audio tersedia dalam Zhuang: Hunan Jianghau

C32250 Becoming a Friend of God

5. Zhuang: Luocheng

Nomor Bahasa GRN: 4980
Kode Dialek ROD: 04980

Nama lain Zhuang: Luocheng

Liuchiang
Luocheng
Luocheng Zhuangzuhua
Zhuang
Zhuang, Northern: Liujiang
壮(北)
壯(北)
壯語
좡어

Lokasi Zhuang: Luocheng digunakan

China

Rekaman audio tersedia dalam Zhuang: Luocheng

A27810 Becoming a Friend of God
A64258 Kabar Baik

6. Zhuang: Nandan

Nomor Bahasa GRN: 6110
Kode Dialek ROD: 06110

Nama lain Zhuang: Nandan

Nandan
桂北壮语南丹话
桂北壯語南丹話

Lokasi Zhuang: Nandan digunakan

China

Rekaman audio tersedia dalam Zhuang: Nandan

A29401 Becoming a Friend of God

7. Zhuang: Tiane

Nomor Bahasa GRN: 6109
Kode Dialek ROD: 06109

Nama lain Zhuang: Tiane

Tiane
Tiane Zhuang
桂北壮语天峨话
桂北壯語天峨話

Lokasi Zhuang: Tiane digunakan

China

Rekaman audio tersedia dalam Zhuang: Tiane

A29410 Becoming a Friend of God

Kelompok Masyarakat yang berbicara Guibei Zhuang

Zhuang, Guibei;