Wusa Nasu [yig]

Nama Bahasa ISO: Wusa Nasu
Kode Bahasa ISO: yig
Penduduk: 500,000

Di GRN tersedia 6 pengguna bahasa dan dialek dalam kode bahasa ini.

1. Baiyi: Weining Xian

Nomor Bahasa GRN: 6162
Kode Dialek ROD: 06162

Nama lain Baiyi: Weining Xian

Weining Xian
Yi: Guizhou
白彝: 威宁县
白彝: 威寧縣

Lokasi Baiyi: Weining Xian digunakan

China

Rekaman audio tersedia dalam Baiyi: Weining Xian

A29751 Firman Hidup

2. Wasa Nasu

Nomor Bahasa GRN: 18557
Penduduk: 800,000

Nama lain Wasa Nasu

Eastern Yi
Southeastern Yi

Lokasi Wasa Nasu digunakan

China

3. Wasa Nasu: Bijie

Nomor Bahasa GRN: 18558
Penduduk: 800,000

Nama lain Wasa Nasu: Bijie

Dian Dongbei

Lokasi Wasa Nasu: Bijie digunakan

China

4. Wasa Nasu: Qian Xi

Nomor Bahasa GRN: 18559
Penduduk: 800,000

Nama lain Wasa Nasu: Qian Xi

Dian-qian

Lokasi Wasa Nasu: Qian Xi digunakan

China

5. Yi: Gese Gaofeng

Nomor Bahasa GRN: 4977
Kode Dialek ROD: 04977

Nama lain Yi: Gese Gaofeng

Eastern Yi: Bai Yi
Gese Gaofeng
Yi, Guizhou: Gese Gaofeng
葛色

Lokasi Yi: Gese Gaofeng digunakan

China

Rekaman audio tersedia dalam Yi: Gese Gaofeng

C28321 Firman Hidup

6. Yi: Guangxi Longlin

Nomor Bahasa GRN: 6056
Kode Dialek ROD: 06056

Nama lain Yi: Guangxi Longlin

Guangxi Longlin
Nasu, Panxian
彝:广西隆林
彝:廣西隆林

Lokasi Yi: Guangxi Longlin digunakan

China

Rekaman audio tersedia dalam Yi: Guangxi Longlin

C28911 Becoming a Friend of God

Kelompok Masyarakat yang berbicara Wusa Nasu

Aling; Gese; Gouzou; Guopu; Lagou; Luowu; Nasu, Panxian; Neisu, Da Hei; Neisu, Xiao Hei; Nosu, Mangbu; Nosu, Shuixi; Tushu; Wopu;