Woiwurrung [wyi]

Nama Bahasa ISO: Woiwurrung
Kode Bahasa ISO: wyi