Small Flowery Miao [sfm]

Nama Bahasa ISO: Small Flowery Miao
Kode Bahasa ISO: sfm
Nama Bahasa Utama ISO: Bahasa Hmong (Hmong)
Penduduk: 84,000

Di GRN tersedia 2 pengguna bahasa dan dialek dalam kode bahasa ini.

1. Miao: Chai Zhuang

Nomor Bahasa GRN: 6187
Kode Dialek ROD: 06187

Nama lain Miao: Chai Zhuang

苗:
苗:柴庄

Lokasi Miao: Chai Zhuang digunakan

China

Rekaman audio tersedia dalam Miao: Chai Zhuang

A29811 Firman Hidup

2. Miao: Small Flowery

Nomor Bahasa GRN: 4793
Kode Dialek ROD: 04793
Keaksaraan: 7

Nama lain Miao: Small Flowery

Atse
Gha-Mu
Hmong Njua: Xiao Hua Miao
Miao: Xiao
Small Flowery
Small Flowery Miao
嘎目
苗話:川黔滇:小花苗
苗话:川黔滇:小花苗

Lokasi Miao: Small Flowery digunakan

China
Laos
Myanmar

Rekaman audio tersedia dalam Miao: Small Flowery

A26691 Firman Hidup

Kelompok Masyarakat yang berbicara Small Flowery Miao

Gha-Mu;