Bouyei [pcc]

Nama Bahasa ISO: Bouyei
Kode Bahasa ISO: pcc
Penduduk: 2,649,200

Di GRN tersedia 8 pengguna bahasa dan dialek dalam kode bahasa ini.

1. Bouyei: Qiannan

Nomor Bahasa GRN: 8341
Penduduk: 2,001,500

Nama lain Bouyei: Qiannan

Bouyei 1
Qiannan
Southern Guizhou
布依:黔南

Lokasi Bouyei: Qiannan digunakan

China
Vietnam

2. Bouyei: Qianxi

Nomor Bahasa GRN: 8342
Penduduk: 2,001,500

Nama lain Bouyei: Qianxi

Bouyei 3
Qianxi
Western Guizhou
布依:黔西

Lokasi Bouyei: Qianxi digunakan

China

3. Bouyei: Qianzhong

Nomor Bahasa GRN: 8343
Penduduk: 2,001,500

Nama lain Bouyei: Qianzhong

Bouyei 2
Central Guizhou
Qianzhong

Lokasi Bouyei: Qianzhong digunakan

China

4. Buyi, Anshsuan

Nomor Bahasa GRN: 4832
Kode Dialek ROD: 04832

Nama lain Buyi, Anshsuan

Bo-i
Bouyei
Bouyei: Guizhou
Bui
Buyi
Dioi
Guizhou
Pui
Pu-i
Pu-Jui
Puyi
Shuihu
Tujia
Zhongjia
布依
布依族語

Lokasi Buyi, Anshsuan digunakan

China

Rekaman audio tersedia dalam Buyi, Anshsuan

A27490 Firman Hidup (Eval.)

5. Buyi: Ma

Nomor Bahasa GRN: 6089
Kode Dialek ROD: 06089

Nama lain Buyi: Ma

Bouyei: Ma
Bouyei: Qiannan
Ma
布依:Ma
布依: Ma

Lokasi Buyi: Ma digunakan

China

Rekaman audio tersedia dalam Buyi: Ma

A29251 Firman Hidup

6. Buyi: Zhenningxian

Nomor Bahasa GRN: 6163
Kode Dialek ROD: 06163

Nama lain Buyi: Zhenningxian

Bouye: Zhenningxian
Zhenningxian
布依語鎮甯縣話
布依语镇宁县话

Lokasi Buyi: Zhenningxian digunakan

China

Rekaman audio tersedia dalam Buyi: Zhenningxian

A29760 Firman Hidup

7. Buyi: Ziyun

Nomor Bahasa GRN: 6090
Kode Dialek ROD: 06090

Nama lain Buyi: Ziyun

Bouyei: Ziyun
Ziyun
布依語紫雲縣話
布依语紫云县话

Lokasi Buyi: Ziyun digunakan

China

Rekaman audio tersedia dalam Buyi: Ziyun

A29311 Firman Hidup

8. Miao: Jiu Cai

Nomor Bahasa GRN: 6191
Kode Dialek ROD: 06191
Keaksaraan: 30

Nama lain Miao: Jiu Cai

苗: Jiu Cai

Lokasi Miao: Jiu Cai digunakan

China

Rekaman audio tersedia dalam Miao: Jiu Cai

A29781 Firman Hidup

Kelompok Masyarakat yang berbicara Bouyei

Bouyei; Giay;