Bahasa Pahlevi (Pahlavi) [pal]

Nama Bahasa ISO: Bahasa Pahlevi (Pahlavi)
Kode Bahasa ISO: pal