Koki Naga [nxk]

Nama Bahasa ISO: Koki Naga
Kode Bahasa ISO: nxk
Penduduk: 2,000

Kelompok Masyarakat yang berbicara Koki Naga

Naga, Koki;