Jèrriais [nrf]

Nama Bahasa ISO: Jèrriais
Kode Bahasa ISO: nrf
Penduduk: 1,920

Di GRN tersedia 2 pengguna bahasa dan dialek dalam kode bahasa ini.

1. Guernésiais

Nomor Bahasa GRN: 9887
Penduduk: 1,300

Nama lain Guernésiais

Dgernesiais
Guernesiais
Guernsey

2. Jerriais

Nomor Bahasa GRN: 9892
Penduduk: 2,870

Nama lain Jerriais

French: Jerriais