!Xóõ [nmn]

Nama Bahasa ISO: !Xóõ
Kode Bahasa ISO: nmn
Penduduk: 4,200

Di GRN tersedia 9 pengguna bahasa dan dialek dalam kode bahasa ini.

1. !Xoo

Nomor Bahasa GRN: 18361
Penduduk: 3,200

Nama lain !Xoo

Ng/amani
Tsasi
!Xóõ

Lokasi !Xoo digunakan

Botswana
Namibia

2. !Xoo: Auni

Nomor Bahasa GRN: 18363
Penduduk: 3,200

Nama lain !Xoo: Auni

Auni
/Auni
/Auo
!Xóõ: Auni

Lokasi !Xoo: Auni digunakan

Botswana
Namibia

3. !Xoo: Kakia

Nomor Bahasa GRN: 18364
Penduduk: 3,200

Nama lain !Xoo: Kakia

Kakia
Masarwa
!Xóõ: Kakia

Lokasi !Xoo: Kakia digunakan

Botswana
Namibia

4. !Xoo: Ki|hazi

Nomor Bahasa GRN: 18365
Penduduk: 3,200

Nama lain !Xoo: Ki|hazi

Ki/hazi
!Xóõ: Ki|hazi

Lokasi !Xoo: Ki|hazi digunakan

Botswana
Namibia

5. !Xoo: !kwi

Nomor Bahasa GRN: 18362
Penduduk: 3,200

Nama lain !Xoo: !kwi

!kwi
!Xóõ: !kwi

Lokasi !Xoo: !kwi digunakan

Botswana
Namibia

6. !Xoo: Ng|u|en

Nomor Bahasa GRN: 18367
Penduduk: 3,200

Nama lain !Xoo: Ng|u|en

Ng/u/ei
Ng/u/en
/Nu//en
Nu//en
//U//en
/U//en
!Xóõ: Ng|u|en

Lokasi !Xoo: Ng|u|en digunakan

Botswana
Namibia

7. !Xoo: Ng|u||en

Nomor Bahasa GRN: 18366
Penduduk: 3,200

Nama lain !Xoo: Ng|u||en

Ng/u/ei
Ng/u//en
/Nu//en
Nu//en
//U//en
/U//en
!Xóõ: Ng|u||en

Lokasi !Xoo: Ng|u||en digunakan

Botswana

8. !Xoo: Nusan

Nomor Bahasa GRN: 18368
Penduduk: 3,200

Nama lain !Xoo: Nusan

Ng/usan
Noosan
Nusan
Nu-San
!Xóõ: Nusan

Lokasi !Xoo: Nusan digunakan

Botswana
Namibia

9. !Xoo: Xatia

Nomor Bahasa GRN: 18369
Penduduk: 3,200

Nama lain !Xoo: Xatia

/Eikusi
Katia
Kattea
Khatia
/Kusi
Vaalpens
Xatia
!Xóõ: Xatia

Lokasi !Xoo: Xatia digunakan

Botswana
Namibia

Kelompok Masyarakat yang berbicara !Xóõ

Nusan, Xoo;