Sugut Dusun [kzs]

Nama Bahasa ISO: Sugut Dusun
Kode Bahasa ISO: kzs
Penduduk: 12,000

Di GRN tersedia 3 pengguna bahasa dan dialek dalam kode bahasa ini.

1. Dusun, Sugut: Talantang

Nomor Bahasa GRN: 9468
Penduduk: 8,000

Nama lain Dusun, Sugut: Talantang

Talantang

Lokasi Dusun, Sugut: Talantang digunakan

Malaysia

2. Dusun, Sugut: Tinagas

Nomor Bahasa GRN: 9469
Penduduk: 8,000

Nama lain Dusun, Sugut: Tinagas

Tinagas

Lokasi Dusun, Sugut: Tinagas digunakan

Malaysia

3. Kadazan, Tangaa

Nomor Bahasa GRN: 4284
Penduduk: 4,000
Keaksaraan: 20

Nama lain Kadazan, Tangaa

Dusun
Dusun, Sugut
Kadayan
Sugut
Sugut Kadazan
Tanggal
Tilau-Ilau

Lokasi Kadazan, Tangaa digunakan

Malaysia

Rekaman audio tersedia dalam Kadazan, Tangaa

A25261 Firman Hidup 1
A25270 Firman Hidup 2
A25271 Firman Hidup 3

Kelompok Masyarakat yang berbicara Sugut Dusun

Dusun, Sugut;