Brunei [kxd]

Nama Bahasa ISO: Brunei
Kode Bahasa ISO: kxd
Nama Bahasa Utama ISO: Malay (Malay (macrolanguage))
Penduduk: 573,000

Di GRN tersedia 4 pengguna bahasa dan dialek dalam kode bahasa ini.

1. Brunei

Nomor Bahasa GRN: 8380
Penduduk: 304,000

Nama lain Brunei

Brunei-Kadaian
Orang Bukit
บรูไนดารุสซาลาม

Lokasi Brunei digunakan

Brunei
Malaysia

2. Brunei: Brunei Malay

Nomor Bahasa GRN: 8382
Penduduk: 304,000

Nama lain Brunei: Brunei Malay

Brunei Malay

Lokasi Brunei: Brunei Malay digunakan

Brunei

3. Brunei: Kampong Ayer

Nomor Bahasa GRN: 8384
Penduduk: 304,000

Nama lain Brunei: Kampong Ayer

Kampong Ayer

Lokasi Brunei: Kampong Ayer digunakan

Brunei

4. Brunei: Kedayan

Nomor Bahasa GRN: 8385
Penduduk: 304,000

Nama lain Brunei: Kedayan

Kadaian
Kadayan
Kadian
Kadien
Kadyan
Karayan
Kedayan
Kedien. Kerayan
Kedyan

Lokasi Brunei: Kedayan digunakan

Brunei

Kelompok Masyarakat yang berbicara Brunei

Brunei Malay, Kedayan; Dusun, Kadazan;