Khvarshi [khv]

Nama Bahasa ISO: Khvarshi
Kode Bahasa ISO: khv
Penduduk: 4,100

Di GRN tersedia 3 pengguna bahasa dan dialek dalam kode bahasa ini.

1. Khvarshi

Nomor Bahasa GRN: 11989
Penduduk: 1,800

Nama lain Khvarshi

Khvarchi
Khvarshin
Xvarshi

Lokasi Khvarshi digunakan

Russia

2. Khvarshi: Inxokvari

Nomor Bahasa GRN: 11990
Penduduk: 1,800

Nama lain Khvarshi: Inxokvari

Inxokvari

Lokasi Khvarshi: Inxokvari digunakan

Russia

3. Khvarshi: Xvarshi

Nomor Bahasa GRN: 11991
Penduduk: 1,800

Nama lain Khvarshi: Xvarshi

Xvarshi

Lokasi Khvarshi: Xvarshi digunakan

Russia

Kelompok Masyarakat yang berbicara Khvarshi

Khvarshin;