Central Grebo [grv]

Nama Bahasa ISO: Central Grebo
Kode Bahasa ISO: grv
Nama Bahasa Utama ISO: Bahasa Grebo (Grebo)
Penduduk: 31,500

Di GRN tersedia 5 pengguna bahasa dan dialek dalam kode bahasa ini.

1. Grebo, Central: Borobo

Nomor Bahasa GRN: 785
Kode Dialek ROD: 00785
Penduduk: 75,000

Nama lain Grebo, Central: Borobo

Baroba
Borobo
Grebo: Barabo
Grebo: Barrobo
Grebo, Globo: Borobo

Lokasi Grebo, Central: Borobo digunakan

Liberia

Rekaman audio tersedia dalam Grebo, Central: Borobo

C02840 Firman Hidup
A64239 Jesus is the Saviour of the World

2. Grebo, Central: Dorobo

Nomor Bahasa GRN: 10329

Nama lain Grebo, Central: Dorobo

Dorobo

Lokasi Grebo, Central: Dorobo digunakan

Liberia

3. Grebo, Central: Globo

Nomor Bahasa GRN: 20817

Nama lain Grebo, Central: Globo

Globo

Lokasi Grebo, Central: Globo digunakan

Liberia

4. Grebo, Central: Nyenebo

Nomor Bahasa GRN: 10330
Kode Dialek ROD: 10330

Nama lain Grebo, Central: Nyenebo

Grebo: Nyenebo
Nyenebo
Nyenebo: Grebo
Nyenebo/Grebo

Lokasi Grebo, Central: Nyenebo digunakan

Liberia

Rekaman audio tersedia dalam Grebo, Central: Nyenebo

C34850 Becoming a Friend of God

5. Grebo, Central: Trembo

Nomor Bahasa GRN: 782
Kode Dialek ROD: 00782

Nama lain Grebo, Central: Trembo

Gedebo
Grebo, Globo: Trembo
Grebo: Trembo
Trembo

Lokasi Grebo, Central: Trembo digunakan

Liberia

Rekaman audio tersedia dalam Grebo, Central: Trembo

C12991 Firman Hidup

Kelompok Masyarakat yang berbicara Central Grebo

Grebo, Globo;