Huizhou Chinese [czh]

Nama Bahasa ISO: Huizhou Chinese
Kode Bahasa ISO: czh
Nama Bahasa Utama ISO: Cina (Chinese)
Penduduk: 4,600,000

Di GRN tersedia 6 pengguna bahasa dan dialek dalam kode bahasa ini.

1. Chinese, Huizhou

Nomor Bahasa GRN: 6237
Kode Dialek ROD: 06237
Penduduk: 4,600,000

Nama lain Chinese, Huizhou

Chinese: He Zhou
Huizhou
Huizhou Chinese
徽州話
徽州话

Lokasi Chinese, Huizhou digunakan

China

Rekaman audio tersedia dalam Chinese, Huizhou

C31890 Firman Hidup

2. Chinese, Huizhou: Jingzhan

Nomor Bahasa GRN: 8828
Penduduk: 134,000

Nama lain Chinese, Huizhou: Jingzhan

Jingzhan

Lokasi Chinese, Huizhou: Jingzhan digunakan

China

3. Chinese, Huizhou: Jixi

Nomor Bahasa GRN: 8829
Penduduk: 988,000

Nama lain Chinese, Huizhou: Jixi

Jixi

Lokasi Chinese, Huizhou: Jixi digunakan

China

4. Chinese, Huizhou: Qide

Nomor Bahasa GRN: 8830
Penduduk: 798,000

Nama lain Chinese, Huizhou: Qide

Qide

Lokasi Chinese, Huizhou: Qide digunakan

China

5. Chinese, Huizhou: Xiuyi

Nomor Bahasa GRN: 8831
Penduduk: 861,000

Nama lain Chinese, Huizhou: Xiuyi

Xiuyi

Lokasi Chinese, Huizhou: Xiuyi digunakan

China

6. Chinese, Huizhou: Yanzhou

Nomor Bahasa GRN: 8832
Penduduk: 638,000

Nama lain Chinese, Huizhou: Yanzhou

Yanzhou

Lokasi Chinese, Huizhou: Yanzhou digunakan

China

Kelompok Masyarakat yang berbicara Huizhou Chinese

Han Chinese, Huizhou;