Waimiri-Atroari [atr]

Nama Bahasa ISO: Waimiri-Atroari
Kode Bahasa ISO: atr
Penduduk: 1,100

Di GRN tersedia 3 pengguna bahasa dan dialek dalam kode bahasa ini.

1. Waimiri-Atroari: Atruahi

Nomor Bahasa GRN: 20765

Nama lain Waimiri-Atroari: Atruahi

Atruahi
Waimiri-Atroarí: Atruahi

Lokasi Waimiri-Atroari: Atruahi digunakan

Brazil

2. Waimiri-Atroarí: Jawaperi

Nomor Bahasa GRN: 7330
Penduduk: 350

Nama lain Waimiri-Atroarí: Jawaperi

Atruahi: Jawaperi
Jawaperi
Waimiri-Atroari: Jawaperi
Waimiri-Atroarí: Jawaperi
Yauaperi

Lokasi Waimiri-Atroarí: Jawaperi digunakan

Brazil

3. Waimiri-Atroarí: Waimirí

Nomor Bahasa GRN: 7331
Penduduk: 350

Nama lain Waimiri-Atroarí: Waimirí

Atruahi: Waimiri
Atruahi: Waimirí
Uaimiri
Uaimirí
Wahmiri
Wahmirí
Waimirí
Waimiri-Atroari: Waimiri
Waimiri-Atroarí: Waimirí

Lokasi Waimiri-Atroarí: Waimirí digunakan

Brazil

Kelompok Masyarakat yang berbicara Waimiri-Atroari

Waimiri-Atroari;