เรืองฮนับตอนที?มวย / พะนิฮ่ชวยอวรเพิน็คองเอญ [Bonne Nouvelle 1] - Nyah Kur

Is this recording useful?

Leçons bibliques audio-visuelles en 40 images avec sommaire de la Création au Christ. Pour évangélisme, nouvelles églises et enseignement Chrétien.

Numéro de Programme: C64993
Langues: Nyah Kur

Durée du Programme: 28:05

รู่บ ที มวย (Image 1: Avant La Creation)

1:43

1. รู่บ ที มวย (Image 1: Avant La Creation)

รู่บ ที บาร (Image 2: Dieu Parle)

0:39

2. รู่บ ที บาร (Image 2: Dieu Parle)

รู่บ ที ปี? (Image 3: La Creation)

0:48

3. รู่บ ที ปี? (Image 3: La Creation)

รู่บ ที ปัน (Image 4: Adam Et Eve)

1:25

4. รู่บ ที ปัน (Image 4: Adam Et Eve)

รู่บ ที ชูน (Image 5: Cain Et Abel)

0:43

5. รู่บ ที ชูน (Image 5: Cain Et Abel)

รู่บ ที เตรา (Image 6: L 'Arche De Noe)

0:52

6. รู่บ ที เตรา (Image 6: L 'Arche De Noe)

รู่บ ที อึป็อฮ (Image 7: Le Deluge)

1:47

7. รู่บ ที อึป็อฮ (Image 7: Le Deluge)

รูบ ที อึจาม (Image 8: Abraham, Sara Et Isaac)

1:01

8. รูบ ที อึจาม (Image 8: Abraham, Sara Et Isaac)

รู่บ ที อึจีด (Image 9: Moise Et La Loi De Dieu)

0:53

9. รู่บ ที อึจีด (Image 9: Moise Et La Loi De Dieu)

รู่บ ที จัยซ (Image 10: Les Dix Commandements)

1:29

10. รู่บ ที จัยซ (Image 10: Les Dix Commandements)

รู่บ ที จัยซ มวย (Image 11: Le Sacrifice Pour Les Peches)

0:58

11. รู่บ ที จัยซ มวย (Image 11: Le Sacrifice Pour Les Peches)

รู่บ ที จัยซ บาร (Image 12: L'Ange Et Marie)

1:46

12. รู่บ ที จัยซ บาร (Image 12: L'Ange Et Marie)

รู่บ ที จัยซ ปี? (Image 13: La Naissance De Jésus)

1:42

13. รู่บ ที จัยซ ปี? (Image 13: La Naissance De Jésus)

รู่บ ที จัยซ ปัน (Image 14: Jesus Enfant)

0:53

14. รู่บ ที จัยซ ปัน (Image 14: Jesus Enfant)

รู่บ ที จัยซ ชูน (Image 15: Les Miracles De Jesus)

1:00

15. รู่บ ที จัยซ ชูน (Image 15: Les Miracles De Jesus)

รู่บ ที จัยซ เตรา (Image 16: Jesus a Souffert)

1:32

16. รู่บ ที จัยซ เตรา (Image 16: Jesus a Souffert)

รู่บ ที จัยซ อึป็อฮ (Image 17: Jesus Meurt Sur La Croix)

1:09

17. รู่บ ที จัยซ อึป็อฮ (Image 17: Jesus Meurt Sur La Croix)

รู่บ ที จัยซ อึจาม (Image 18: La Resurrection De Jesus)

1:21

18. รู่บ ที จัยซ อึจาม (Image 18: La Resurrection De Jesus)

รู่บ ที จัยซ อึจีด  (Image 19: Jesus Et Thomas)

1:07

19. รู่บ ที จัยซ อึจีด  (Image 19: Jesus Et Thomas)

รู่บ ที บาร ชวยซ  (Image 20: L'Ascension De Jesus)

2:01

20. รู่บ ที บาร ชวยซ  (Image 20: L'Ascension De Jesus)

รู่บ ที บาร ชวยซ มวย (Image 21: La Croix Vide De Jesus)

0:53

21. รู่บ ที บาร ชวยซ มวย (Image 21: La Croix Vide De Jesus)

รู่บ ที บาร ชวยซ บาร (Image 22: Les Deux Chemins)

2:12

22. รู่บ ที บาร ชวยซ บาร (Image 22: Les Deux Chemins)

Téléchargements et Commandes

Ces enregistrements sont conçus pour évangélisme et instruction Chrétienne de base et pour présenter la Bonne Nouvelle au monde illettré ou exclu.

Copyright © 2014 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Contactez Nous for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on cassette or CD, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. Contacter le service d'assistance.

A propos de nos enregistrements sonores.

GRN distribue des histoires bibliques sonores, des leçons bibliques, des outils d'étude, des chansons et des messages évangéliques traduits en plus de 6000 langues, la pluspart disponible pour téléchargement en ligne. Populaires avec les missions Chrétiennes et les églises, les MP3 gratuits avec leurs textes sont destinés aux efforts évangéliques et à l'établissement de nouvelles églises. Lu ou chanté par des indigènes, notre matériel est conçu pour communiquer l'évangile de Jésus Christ d'une manière culturellement appropriée surtout pour les civilisations de tradition orale.

Informations reliées