داستان زندگانی عیسی مسیح به هر زبانی

داستان عیسی مسیح در ۶۰۰۰ زبان در دسترس می‌باشد

مشاهده کن دور‌ترین بخش‌های جهان را در سفر با GRN

آموزش ببین مانند یک همکار درGRN

Try GRN's new mobile website for sharing and downloading recordings.

پنج موردی که باید در مورد جی آر اِن بدانید

به وب سایت جی آر اِن خوش آمدید! در اینجا فهرستی از قسمت‌هایی که می‌توانید برای شروع به آنها مراجعه کنید را می‌بینید.

Listen or Download Now

GRN has recordings for evangelism and basic Bible teaching in 6,251 languages and dialects. Most can be downloaded for free here.

بیشتر بخوانید

بیانیه‌های تبلیغی و ماموریتی در جی آر اِن

هدف جی آر اِن در دسترس قرار دادن کتاب مقدس برای تمام زبانها، قومها و ملتهاست.

بیشتر بخوانید

News

Read stories from GRN centers and bases around the world.

بیشتر بخوانید

Testimonials

Read personal accounts from missionaries, teachers, evangelists and others who have found GRN resources very effective tools for sharing the gospel.

بیشتر بخوانید

GRN near you

GRN has dozens of offices around in the world.

بیشتر بخوانید

Pray

Pray for GRN needs around the world.

بیشتر بخوانید

اخبار جدید

Kosova Trip Report - June 2015: Kenny McKee leads a team of 9 people to Kosova to bring Good News to the people . . .

"We're watching you!" - Attracted by Forgiveness: Attacks on Christians in West Africa has had some surprising repercussions . . .

Trekabout 2016: What you need to know if you want to come on Trekabout 2016

People Accept Christ in West African Outreach: GRN shared the gospel in a four day outreach in west Africa, where 102 people prayed to receive Christ.

زنگ دعای روزانه

Philippines Outreach: GRN Philippines is planning a distribution to the people of the Kalinga Province in November. بیشتر...

RSS GRN on Google+ GRN on Facebook GRN on Twitter نام وب سایت