เรืองฮนับตอนที?มวย / พะนิฮ่ชวยอวรเพิน็คองเอญ [Buenas Noticias 1] - Nyah Kur

Ha sido útil ésta grabación?

Lecciones Audio-visual Bíblicas en 40 cuadros, con una vista panorámica Bíblica desde la creación hasta la venida de Jesucristo, y enseñanzas sobre la vida Cristiana. Util para evangelísmo y plantación de iglesias.

Número de programa: C64993
Nombre del Idioma: Nyah Kur

Duración del programa: 28:05

รู่บ ที มวย (Cuadro 1: EN EL PRINCIPIO)

1:43

1. รู่บ ที มวย (Cuadro 1: EN EL PRINCIPIO)

รู่บ ที บาร (Cuadro 2: LA PALABRA DE DIOS)

0:39

2. รู่บ ที บาร (Cuadro 2: LA PALABRA DE DIOS)

รู่บ ที ปี? (Cuadro 3: LA CREACION)

0:48

3. รู่บ ที ปี? (Cuadro 3: LA CREACION)

รู่บ ที ปัน (Cuadro 4: ADAN Y EVA)

1:25

4. รู่บ ที ปัน (Cuadro 4: ADAN Y EVA)

รู่บ ที ชูน (Cuadro 5: CAIN Y ABEL)

0:43

5. รู่บ ที ชูน (Cuadro 5: CAIN Y ABEL)

รู่บ ที เตรา (Cuadro 6: EL ARCA DE NOE)

0:52

6. รู่บ ที เตรา (Cuadro 6: EL ARCA DE NOE)

รู่บ ที อึป็อฮ (Cuadro 7: EL DILUVIO)

1:47

7. รู่บ ที อึป็อฮ (Cuadro 7: EL DILUVIO)

รูบ ที อึจาม (Cuadro 8: ABRAHAM, SARA E ISAAC)

1:01

8. รูบ ที อึจาม (Cuadro 8: ABRAHAM, SARA E ISAAC)

รู่บ ที อึจีด (Cuadro 9: LOS DIEZ MANDAMIENTOS)

0:53

9. รู่บ ที อึจีด (Cuadro 9: LOS DIEZ MANDAMIENTOS)

รู่บ ที จัยซ (Cuadro 10: MOISES Y LA LEY DIOS)

1:29

10. รู่บ ที จัยซ (Cuadro 10: MOISES Y LA LEY DIOS)

รู่บ ที จัยซ มวย (Cuadro 11: SACRIFICIOS POR LOS PECADOS)

0:58

11. รู่บ ที จัยซ มวย (Cuadro 11: SACRIFICIOS POR LOS PECADOS)

รู่บ ที จัยซ บาร (Cuadro 12: EL ANGEL, MARIA Y JOSE)

1:46

12. รู่บ ที จัยซ บาร (Cuadro 12: EL ANGEL, MARIA Y JOSE)

รู่บ ที จัยซ ปี? (Cuadro 13: EL NACIMIENTO DE JESUS)

1:42

13. รู่บ ที จัยซ ปี? (Cuadro 13: EL NACIMIENTO DE JESUS)

รู่บ ที จัยซ ปัน (Cuadro 14: JESUS COMO MAESTRO)

0:53

14. รู่บ ที จัยซ ปัน (Cuadro 14: JESUS COMO MAESTRO)

รู่บ ที จัยซ ชูน (Cuadro 15: LOS MILAGROS DE JESUS)

1:00

15. รู่บ ที จัยซ ชูน (Cuadro 15: LOS MILAGROS DE JESUS)

รู่บ ที จัยซ เตรา (Cuadro 16: JESUS ES TORTURADO)

1:32

16. รู่บ ที จัยซ เตรา (Cuadro 16: JESUS ES TORTURADO)

รู่บ ที จัยซ อึป็อฮ (Cuadro 17: JESUS ES CRUCIFICADO)

1:09

17. รู่บ ที จัยซ อึป็อฮ (Cuadro 17: JESUS ES CRUCIFICADO)

รู่บ ที จัยซ อึจาม (Cuadro 18: LA RESURECCION)

1:21

18. รู่บ ที จัยซ อึจาม (Cuadro 18: LA RESURECCION)

รู่บ ที จัยซ อึจีด  (Cuadro 19: TOMAS CREE)

1:07

19. รู่บ ที จัยซ อึจีด  (Cuadro 19: TOMAS CREE)

รู่บ ที บาร ชวยซ  (Cuadro 20: LA ASCENCION)

2:01

20. รู่บ ที บาร ชวยซ  (Cuadro 20: LA ASCENCION)

รู่บ ที บาร ชวยซ มวย (Cuadro 21: LA CRUZ VACIA)

0:53

21. รู่บ ที บาร ชวยซ มวย (Cuadro 21: LA CRUZ VACIA)

รู่บ ที บาร ชวยซ บาร (Cuadro 22: LOS DOS CAMINOS)

2:12

22. รู่บ ที บาร ชวยซ บาร (Cuadro 22: LOS DOS CAMINOS)

Descargas y pedidos

Estas grabaciones están diseñadas para el evangelismo y enseñanza bíblica básica para llevar el mensaje del evangelio a las personas que no saben leer y escribir o los comunicadores orales, en particular los grupos de personas no alcanzados.

Copyright © 2014 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Contáctenos for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on cassette or CD, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. Contactar la Linea de Retroalimentación.

Acerca de nuestras grabaciones de audio

GRN tiene historias de la Biblia, cantos evangélicos, música cristiana y mensajes evangélicos traducido en más de 6,000 lenguas y dialectos, la mayoría disponible en línea en mp3 para su descarga gratuita. Popular con las organizaciones de las misiones cristianas y las iglesias cristianas, los mp3 y guiones gratis son adecuados para los propósitos de evangelización y sembrando iglesias, así como para el uso en el ambiente de la iglesia cristiana. Hablada o cantada por los oradores de la lengua nativa, las historias bíblicas, cantos y música tienen la intención de comunicar el evangelio de Jesucristo en forma culturalmente relevante, especialmente en las sociedades orales.

Información relacionada